Terug naar Nieuws

Vergeet niet om tijdig uw brede weersverzekering aan te vragen!

Steun

Landbouwlandschap met oa mais

April heeft ook dit jaar zijn grillen al getoond. Met een brede weersverzekering kunt u zich wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden die de draagkracht van uw bedrijf te boven gaan. Bovendien kan u steun krijgen voor de betaalde verzekeringspremie als u een erkende brede weersverzekering afsluit. Heeft uw verzekerde teelt schade geleden, dan verloopt de afhandeling van de schade via de verzekeringsmaatschappij. 

Hoe aanvragen?

Vraag uw steun voor de brede weersverzekering tijdig aan via de verzamelaanvraag 2022. Doe dat vóór 30 april, de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. De verzekeringspolis hoeft dan nog niet afgesloten zijn, maar contacteer uw verzekeraar zeker tijdig. De polis wordt immers op maat van uw bedrijf gemaakt en is afhankelijk van uw specifieke verwachtingen. Het kan ook de moeite lonen om polissen te vergelijken.

Hoeveel steun?

Tot en met 2022 bent u zeker van steun die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie bedraagt.

Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de eerste drie jaar (periode 2020-2021-2022). Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Sluit dus nu nog een brede weersverzekering af om de komende jaren zeker te zijn van 65% steun voor die grootste oppervlakte.

Meer informatie over de brede weersverzekering en de erkende verzekeraars voor de campagne 2022 vindt u op onze website bij Brede weersverzekering land- en tuinbouwers.

Delen: