Terug naar Nieuws

Vijf nieuwe rassen wintertarwe op de Belgische rassenlijst

Plant

Op de Belgische rassenlijst zijn vijf nieuwe rassen wintertarwe opgenomen: WPB Newton, SU Shamal, LG Optimist, LG Farrier en Mindful. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W (Département Productions Agricoles - CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Resultaten van de rassenproeven 2021 en 2022

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: Condroz (2), leemstreek (3), zandleemstreek (2) en de Polders (2). 

De nieuwe rassen werden vergeleken met de standaarden KWS Talent, Chevignon, Avignon, Campesino, Solange CS, Cubitus en SU Ecusson. In tabel 1 worden de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. In tabel 2 worden de waarnemingen weergegeven en in tabel 3 de technologische kenmerken. Finaal volgt een korte beschrijving van de nieuw toegelaten rassen.

Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. 

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022
Rassen Opbrengsten 2021 Opbrengsten 2021 Opbrengsten 2022 Opbrengsten 2022 Opbrengsten gewogen gemiddelde Opbrengsten gewogen gemiddelde
Rassen 8 centra*
kg/ha

8 centra*
%

8 centra**
kg/ha
8 centra**
%
kg/ha %
KWS Talent 7904 90 10378 85 9141 87
Chevignon 9323 106 13052 107 11187 107
Avignon 8435 96 12316 101 10376 99
Campesino 8750 100 11636 95 10193 97
Solange CS 8484 97 13138 108 10811 103
Cubitus 8781 100 11791 97 10286 98
SU Ecusson 9798 111 12932 106 11365 108
Gem. van de standaardrassen 8782 100 12177 100 10480 100
WPB Newton 9219 105 12951 106 11085 106
SU Shamal 9221 105 13666 112 11444 109
LG Optimist 9062 103 13086 107 11074 105
LG Farrier 8409 96 13817 113 11113 106
Mindful 9229 105 12680 104 10955 104

* Een proef in de Polders werd afgekeurd wegens een probleem tijdens de oogst.
** Een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020-2021 en 2021-2022
Rassen Vorst Legering Gele roest Bruine roest Witziekte Aarziekte Bladvlekken ziekte Plantlengte Vroegheid aardvorming*
Rassen 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 cm <> dagen
KWS Talent 7,9 8,7 4,2 7,8 9,0 8,3 6,6 101 2
Chevignon 7,0 8,6 8,4 6,9 7,6 7,5 7,3 92 0
Avignon 6,4 8,6 8,7 5,7 8,3 8,6 6,3 93 0
Campesino 5,9 8,7 4,8 7,8 8,4 7,3 6,5 92 -1
Solange CS 5,4 8,6 8,9 7,2 7,8 7,3 6,8 92 2
Cubitus 6,5 9,0 8,2 7,0 6,2 7,6 7,2 87 -1
SU Ecusson 6,8 8,8 8,8 7,0 8,5 7,9 7,5 96 2
Gam. van de standaardrassen 6,5 8,7 7,4 7,0 8,0 7,8 6,9 93 0
WPB Newton 6,4 8,9 8,8 5,8 8,8 8,3 7,1 91 3
SU Shamal 6,9 8,7 7,6 7,7 8,8 8,3 6,7 93 0
LG Optimist 7,6 7,7 7,2 8,5 7,4 8,8 6,6 96 2
LG Farrier 7,0 8,9 8,9 8,3 8,5 8,3 6,4 87 4
Mindful 6,4 8,7 7,5 6,4 8,7 8,0 6,7 90 3

* Refentieras voor aarvorming: Chevignon

Rassen Technologische kenmerken
Duizenkorrelgewicht
g
Technologische kenmerken
Hectolitergewicht
kg/hl
Technologische kenmerken
Valgetal van Hagberg
s
Technologische kenmerken
Eiwitgehalte
%
Technologische kenmerken
Zeleny-test
ml
Technologische kenmerken
Verhouding Zeleny/eiwit
-
KWS Talent 39 74 342 11,1 35 3,1
Chevignon 43 75 337 11,0 31 2,8
Avignon 46 76 294 11,6 37 3,2
Campesino 41 75 322 11,1 30 2,7
Solange CS 42 74 296 11,8 30 2,5
Cubitus 42 77 298 12,1 45 3,7
SU Ecusson 44 75 247 11,2 17 1,5
Gem. van de standaardrassen 42 75 305 11,4 32 2,8
WPB Newton 46 75 369 11,4 36 3,2
SU Shamal 41 73 300 10,5 31 3,0
LG Optimist 49 75 363 11,7 34 2,9
LG Farrier 40 73 339 10,9 31 2,8
Mindful 43 73 287 10,9 31 2,8

Korte beschrijving van de nieuwe toegelaten rassen in 2022

SU Shamal
Dossiernummer* VG/A/077/00544 (VG/A/TRZAX/00544)
Aanvrager Nordsaat Saatzucht
Kweker Nordsaat Saatzucht
Aanvraaggemachtigde Saaten Union
LG Optimist
Dossiernummer* VG/A/077/00552 (VG/A/TRZAX/00552)
Aanvrager Limagrain Europe
Kweker Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde Aveve Zaden
LG Farrier
Dossiernummer* VG/A/077/00554 (VG/A/TRZAX/00554)
Aanvrager Limagrain Europe
Kweker Limagrain Europe
Aanvraaggemachtigde Limagrain Europe
Mindful
Dossiernummer* VG/A/077/00556 (VG/A/TRZAX/00556)
Aanvrager KWS UK ltd
Kweker KWS UK ltd
Aanvraaggemachtigde Aveve Zaden
WPB Newton
Dossiernummer* RW 770455
Aanvrager Wiersum Plantbreeding B.V.
Kweker Wiersum Plantbreeding B.V.
Aanvraaggemachtigde Jorion Philip-Seeds

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers werd ervoor gekozen om voor de dossier-nummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

Delen: