Terug naar Nieuws

Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 26 november 2021 en bijkomende licentievoorwaarde bij vissen in Britse wateren

Visserij

Op de zitting van 8 november werden door de quotacommissie een drietal nieuwe adviezen geformuleerd op de hoeveelheden voor de derde toewijsperiode 

De quotacommissie kwam tot de conclusie dat 3 bestanden zouden moeten worden aangepast en vroeg om de aanpassingen zo snel mogelijk te laten ingaan. Rekening houdend met de te volgen procedure voor de publicatie van het ministerieel worden de nieuwe maatregelen van kracht vanaf 26 november. 

Daarnaast werd op 11 november 2021 vanuit de Britse overheid een meldingsplicht afgekondigd waarbij een incidentiele vangst van zeezoogdieren en walvissen dient gerapporteerd te worden ten laatste 48u na visreis.

1 Quotamaatregelen

1 Noordzee

Rog

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 26 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.  

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 26 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen.

2 Westelijke wateren (VII b-c, e-k)

Wijting (inclusief VIId)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend, gelijk aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.  

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend,  gelijk aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Bijzondere bepaling voor planken en zegenvisserij

Aan de vissersvaartuigen die uitsluitend  uitgerust zijn met de planken wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k voor de periode van 1 november tot en met 31 december een hoeveelheid toegekend per zeereis van 100 kg voor vaartuigen van KVS en 200 kg voor vaartuigen van het GVS, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Aan vissersvaartuigen uitgerust met zegens wordt voor de periode van 1 november tot en met 25 november een hoeveelheid per zeereis toegekend van 400 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Aan vissersvaartuigen uitgerust met zegens wordt voor de periode van 26 november tot en met 31 december een hoeveelheid per zeereis toegekend van 800 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Bij meer dan 90% quotabenutting vervallen deze bijzondere bepalingen en gelden voor alle vaartuigen de in de eerste en tweede paragraaf vermelde dag plafonds van respectievelijk 100 kg (GVS) en 50kg (KVS).

3 Engels kanaal (VII d, e)

Tong

Groot vlootsegment (VII e)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 3.500 kg. 

Klein vlootsegment (VII e)

Aan vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 1.750 kg. 

4 Tabel: Maatregelen vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 

Maatregelen vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 
NOORDZEE (IIa, IV)
Tong
GVS & KVS: 5.000 kg + 20kg/kW
Schol
GVS: 260 kg/kW KVS: 300kg/kW
Kabeljauw
GVS: 200 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 100 kg per vaartdag op reisbasis + TR1/BT1: +450 kg per vaartdag op reisbasis Indien >90%: alle VT: 100 kg/vaartdag
Rog
GVS: 500 kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken/zegen) (vanaf 26 november) KVS: 250 kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken/zegen) (vanaf 26 november)
Makreel en horsmakreel
Zegen: 400 kg per vaartdag op reisbasis Indien >90%: 50 kg/vaartdag op reisbasis
Andere soorten
Heek: 250 kg/vaartdag op reisbasis (alle gebieden) Haring: GVS: 800 kg per vaartdag, KVS: 400 kg per vaartdag op reisbasis Tongschar en witje: GVS: 800 kg/vaartdag, KVS: 400 kg per vaartdag op reisbasis. Wijting Noordzee: GVS: 500 kg per vaartdag, KVS: 250 kg per vaartdag (x2 indien planken/zegen) Zwarte koolvis: >60%: GVS: 80 kg per vaartdag, KVS: 40 kg per vaartdag (x2 indien TR1) Tarbot en Griet: GVS: 500 kg per vaartdag, KVS: 250 kg per vaartdag
IERSE ZEE (VIIa)
Tong
GVS: 7.500 kg per vaartuig
Kabeljauw
GVS: 200 kg per vaartuig
Wijting
GVS: 80 kg per vaartuig
WESTELIJKE WATEREN (VIIb-c, e-k)
Kabeljauw
GVS: 400 kg per vaartuig KVS: 200 kg per vaartuig
Rog (+ VIIa)
GVS: 500 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 250 kg per vaartdag op reisbasis
Wijting (+VIId)
GVS: 100kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken, x8 indien zegen (vanaf 26 november) KVS: 50kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken)
Schelvis (+VIId)
GVS: 50 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 25 kg per vaartdag op reisbasis
ENGELS KANAAL (VIId,e)
Tong (VIId)*
GVS: 700 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 350 kg per vaartdag op reisbasis * met uitzondering van gecombineerde zeereizen (7fg-7d, Noordzee-7d en 7hjk-7d)
Tong (VIIe)
GVS: 3.500 kg per vaartuig KVS: 1.750 kg per vaartuig
Schol
GVS: 2.400 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 1.200 kg per vaartdag op reisbasis
Kabeljauw (VIId)
GVS & KVS: 1kg/kW
Rog (VIId)
GVS: 200 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 100 kg per vaartdag op reisbasis Indien >90%: GVS 100 kg per vaartdag en KVS 50 kg per vaartdag
BRISTOLKANAAL (VIIf, g)
Tong
GVS: 1.000 kg + 2 kg/kW
Schol
GVS: 800 kg per vaartdag op reisbasis VS: 400 kg per vaartdag op reisbasis
VII hjk
Tong
GVS: 1.400 kg per vaartuig
Schol
GVS: 500 kg per vaartuig

2 Nieuwe Britse licentievoorwaarden 

Vanaf 30 november 2021 wordt een vereiste opgenomen in de Britse licentie voor buitenlandse vaartuigen om bijvangsten van mariene zoogdieren te rapporteren. Deze maatregel geldt zowel voor Britse als voor buitenlandse vaartuigen in Britse wateren.

Wanneer het vaartuig visserijactiviteiten onderneemt waarvan het resultaat de sterfte van of schade aan een soort zeezoogdier veroorzaakt of ertoe bijdraagt, of wanneer deze soorten als bijvangst worden gevangen (ongeacht of deze vangsten aan boord worden gehouden) dient de kapitein of eigenaar van het vaartuig waarop deze vergunning betrekking heeft een meldingsformulier in te vullen en indienen bij de Marine Management Organization uiterlijk 48 uur na einde van de visreis.

 

Voor de toepassing van deze licentievoorwaarde betekent de term "zeezoogdier" elk zoogdier dat:

  • (a) morfologisch is aangepast aan het mariene milieu, met inbegrip van zeeotters en leden van de orde Cetacea (walvissen, dolfijnen en bruinvissen), Pinnipedia, (walrussen, zeehonden en zeeleeuwen) en Sirenia (zeekoeien), of 
  • (b) voornamelijk in het mariene milieu leeft (zoals de ijsbeer); en omvat elk deel van een dergelijk zeezoogdier, inclusief maar niet beperkt tot zijn onbewerkte, geklede of geverfde vacht of huid.

Deze informatie wordt gebruikt ter rapportering van incidentele verwondingen, sterfte of bijvangst van zeezoogdiersoorten aan de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

De template van het meldingsformulier kan worden teruggevonden via de website van de Britse overheidsdiensten en dient te worden verzonden naar MMO via e-mail of via post: MMO Statistics, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

Op de tweede tabblad van de template kunt u de tabel terugvinden die dient ingevuld te worden in geval er sprake is van sterfte, schade of bijvangst van een zeezoogdier:

Tabel die dient ingevuld te worden in geval er sprake is van sterfte, schade of bijvangst van een zeezoogdier
1. Vessel name .
2. Vessel registration number Laatste drie cijfers van vaartuignummer 

(bv. Z.9 => 009)
3. Interaction date (DDMMYYYY) .
4. Approx. interaction time (24hr format e.g. 1630) .
5. Approx. location (lat, long)  Lengte- en breedtegraad
6. Species of marine mammals killed or injured (please select code from "Marine Mammal Species" tab) Bv. SEG (grijze zeehond)
7. Number of marine mammals killed or injured (if known) .
8. Gear type (please select code from "Gear Type" tab) TBB/OTB/SSC/GNS
9. Target species (please select code from "Target Species" tab) Bv. D1 (demersale visserij)
10. Observer present? (Y/N) .
11. Any other information, e.g. description of injury, unidentifed species, length of interaction, behaviour of animal etc .
12. Action taken (if any) . 

Delen: