Terug naar Nieuws

Visserij: Tijdelijk aanvullende quotamaatregelen: Campagne Golf van Gascogne - Kabeljauw Noordzee

Visserij

CAMPAGNE GOLF VAN GASCOGNE (1 JUNI – 30 SEPTEMBER 2022)

Zes vaartuigen hebben zich ingeschreven voor de Golfcampagne 2022.

Het Belgisch tongquotum in de Golf van Gascogne 2022 omvat na quotaruil 203 ton.

Los van de technische maatregelen en verplichtingen die de reders via een uitgebreid rondschrijven reeds kregen toegestuurd op 21 april 2022, worden volgende beperkingen opgelegd aan deze 6 vaartuigen die deelnemen aan de Golfcampagne:

De vaartuigen moeten voor de periode tussen 1 juli 2022 – 31 oktober 2022 een hoeveelheid tong voor ICES-gebied VIIa inleveren van 5000kg en een hoeveelheid van 5,5kg/kW voor het Bristolkanaal (VIIfg gebied).

Er werd ook beslist om voor de 6 vaartuigen een hoeveelheid tong in ICES 8ab toe te kennen van 21,5 kg/kW.

KABELJAUW NOORDZEE

Het dagplafond wordt vanaf 1 juni opgetrokken naar 200kg, op voorwaarde dat het gaat om een vissersvaartuig dat gedurende de gehele visreis exclusief gebruik maakt van netmaaswijdtes groter dan 100mm in de bordenvisserij (TR1) of groter dan 120mm in de boomkorvisserij (BT1).

Wat betreft de Noorse zone wordt vanaf 1 juni de bordenvisserij voor gerichte visserij op schol toegestaan, zonder aanpassing van de van toepassing zijnde quotamaatregelen. Dit betekent dus ook met hetzelfde dagplafond voor kabeljauw als in het Europees deel van de Noordzee, zijnde 200kg.

Alle tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vindt u bij Vissen in Europese Wateren/Visserijbeleid.

Delen: