Terug naar Nieuws

Vlaamse partners slaan de handen in mekaar in hun strijd tegen voedselverlies onder nieuwe naam: De Kostwinners

Beleid
Logo De Kostwinners

29 september is de Internationale Dag tegen Voedselverlies. Op deze dag lanceert de Vlaamse overheid samen met de organisaties die inspanningen leveren in de strijd tegen voedselverlies ‘De Kostwinners’: een versterkte samenwerking tussen alle partners die het actieplan tegen voedselverlies trekken. Een eerste en korte kennismaking? Surf naar www.dekostwinners.be.

De Kostwinners ondernemen vandaag binnen het actieplan voedselverlies al heel wat acties, waaronder een nieuwe app die inschat hoeveel voedsel je dagelijks weggooit, een bevraging bij grootkeukens rond verspilling, een mobiele verwerkingsunit voor groenten en fruit en een engagementsverklaring rond lokaal voedselbeleid.

30% minder voedselverlies in 2025

In 2021 lanceerde de Vlaamse Regering het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. Ter ondersteuning van het beleid stippelt dit plan onder impuls van de OVAM en het Departement Landbouw en Visserij concrete acties uit om voedselverlies te vermijden en voedselreststromen circulair te gebruiken. 

De hele keten wil 30% van de voedselverliezen voorkomen, opnieuw verwerken als voedsel of hoogwaardiger valoriseren. Om de doelstelling uit het plan te realiseren, is actie nodig in de hele voedselketen. Van producent tot consument liggen er nog heel wat opportuniteiten om voedselverlies te voorkomen en het circulair denken door te trekken van akker tot koelkast. 

Meer info over het actieplan op www.voedselverlies.be.

De Kostwinners: samen tegen voedselverlies

Wat je samen doet, doe je beter. Dat bewijzen de vele organisaties die vandaag al de handen in elkaar slaan om voedselverlies terug te dringen. Maar ook heel wat lokale besturen, gezinnen, bedrijven, … gaan bewuster om met voedselstromen en proberen zo letterlijk kost te winnen. En al die initiatieven - klein en groot – hebben vanaf nu een gezamenlijke vlag om achter te marcheren: ‘De Kostwinners’.

Want een Kostwinner, dat kunnen we allemaal zijn. Al wie respect heeft voor onze voedselkringloop en er alles aan doet om te winnen wat gewonnen kan worden, kan zich een Kostwinner noemen. De landbouwer die fier is op zijn product en erover waakt dat er niets verloren gaat. Gezinnen die elke week creatief omgaan met hun restjes en nieuwe recepten uitvinden. Alle sociale organisaties die ervoor zorgen dat geschonken voedselproducten hun weg vinden naar wie er nood aan heeft. Veilingen, voedselverwerkende bedrijven, winkels, horecazaken, … die allemaal hun steentje bijdragen tot minder voedselverliezen. 

Het doel van De Kostwinners is het mee helpen realiseren van de doelstellingen door meer in te zetten op sensibiliserende en activerende communicatie rond het vermijden van voedselverlies. Op grotere schaal, om meer aandacht te vragen voor een problematiek die ons allemaal raakt en om meer mensen, bedrijven, organisaties, … de kans te geven om zelf een Kostwinner te worden. 

De Kostwinners is de beweging die in Vlaanderen voedselverlies bestrijdt. Nu al overtuigde Kostwinners zijn de trekkers van het actieplan voedselverlies, waaronder het Departement Landbouw en  Visserij, Vlaco, VVSG, Comeos, HERW!N/Foodsavers, FoodWIN, ILVO, Flanders’ FOOD, Fevia, Horeca Vlaanderen, Boerenbond, Agentschap Facilitair Bedrijf, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en de OVAM.

Delen: