Terug naar Nieuws

Voedsel: Oproep Go4Food levert beloftevolle ideeën op voor de toekomst van ons voedsel

Beleid

Koolstof uit de lucht halen om de klimaatimpact van landbouw te verminderen en een gezondere bodem te verkrijgen. Generation Food met focus op ondernemerschap in duurzame voeding of Robin Food tegen voedselverspilling. Het zijn drie van de twaalf geselecteerde ideeën van de oproep Go4Food, die het potentieel hebben om uit te groeien tot een vlaggenschip van de Vlaamse voedselstrategie en zullen worden voorgesteld op de Vlaamse voedseltop  die Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits in 2022 organiseert.

Zaterdag vond de internationale wereldvoedseldag plaats. Vlaanderen werkt samen met heel wat partners in een voedselcoalitie aan een ambitieuze voedselstrategie met concrete doelstellingen en acties. De Go4Food-oproep in de zomer richtte zich op voedselveranderaars met een beloftevol idee rond voedsel voor de toekomst. Met 79 inzendingen was de oproep een groot succes. De ideeën werden ingediend door heel uiteenlopende organisaties en sectoren en speelden in op vier strategische doelstellingen: voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie, voedsel verbindt boer en burger, circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst en gezonde en duurzame voeding voor iedereen.

De ideeën met de grootste impact zijn nu geselecteerd en worden verder uitgewerkt tot voldragen projecten. Dat gebeurt door samenwerking in voedseltafels. Voedselveranderaars krijgen daarbij de steun van de voedselcoalitie. Zij staan hen bij bij de totstandkoming van concrete acties, spreken hun netwerk aan, bieden relevante expertise aan en zoeken mee naar financiering.

U vindt de 12 geselecteerde ideeën op onze webpagina Voedselveranderaars, waar we de komende maanden verder mee aan de slag gaan.

Meer info over de voedselstrategie, Go4Food en de partners van de voedselcoalitie vindt u op onze website Vlaamse kost (Voedselstrategie).

Delen: