ADMINISTRATIE: 01/12/2020 tot en met 17/12/2020 aanvraag overnamesteun jonge landbouwers

Datum: 
01/12/2020

De indienperiodes voor overnamesteun duren maximaal één maand.

Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand. In 2020 eindigt deze in december uitzonderlijk op 17 december.