ADMINISTRATIE: Einde indienen aanvraag voor een nieuwe agromilieuverbintenis met startjaar 2020 of voor een verhoging van verbintenisoppervlakte/-aantal van uw lopende verbintenis vanaf 2020

Datum: 
30/11/2019

Voorafgaand aan de start van uw verbintenis dient u een verbintenisaanvraag via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Dit kan vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaand aan de start van uw verbintenis. Het is ook mogelijk om uw verbintenisoppervlakte of uw verbintenisaantal van uw lopende verbintenis(sen) te verhogen. Deze uitbreidingen en vervangingen moeten, net als nieuwe inschrijvingen, worden aangevraagd via het e-loket uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het jaar met de verhoogde verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal.