ADMINISTRATIE: Laatste dag melding overdrachten premierechten zonder volledige bedrijfsovername voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Datum: 
30/11/2019

Bij een overdracht van premierechten zonder volledige bedrijfsovername kan de overdracht enkel gebeuren van 1 oktober tot en met 30 november 2019 via het e-loket van Landbouw en Visserij. Het is de overlater die de aanvraag voor overdracht van premierechten voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij moet indienen.