ADMINISTRATIE: Laatste dag om als (jonge) starter bijkomende betalingsrechten aan te vragen uit de reserve

Datum: 
30/04/2021

Laatste dag om als (jonge) starter via de verzamelaanvraag een aanvraag in te dienen voor bijkomende betalingsrechten uit de Vlaamse reserve.
E-loket