ADMINISTRATIE: Laatste dag om wijzigingen aan de verzamelaanvraag - oogst 2021 in te dienen en het activeren van ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening

Datum: 
31/05/2021

Wijzigingen aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag moeten uiterlijk deze datum gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij en worden zonder meer aanvaard, zonder verlaging van de uitbetaling op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.
U doet er goed aan uw aangifte volledig en correct gewijzigd te hebben ten laatste op deze uiterste wijzigingsdatum. Zo bent u zeker dat u door wijzigingen na deze datum geen steun verliest. Het is bijvoorbeeld steeds toegelaten een bijkomende bestemming te verwijderen op een perceel, maar deze bestemming op een ander perceel toevoegen na deze uiterste wijzigingsdatum, zal niet aanvaard worden voor betaling.

Zo zal het activeren van bijkomend EAG niet aanvaard worden na deze datum. Het is aangeraden voldoende EAG te activeren voor de uiterste wijzigingsdatum, om uiteindelijk zeker aan de vereiste oppervlakte EAG van 5% van uw aangegeven areaal bouwland te voldoen.

E-Loket