ADMINISTRATIE: Laatste dag overdracht betalingsrechten aan andere landbouwer

Datum: 
30/04/2021

Laatste dag waarop u betalingsrechten kan overdragen aan een andere landbouwer.

E-loket