ADMINISTRATIE: Laatste dag overdracht betalingsrechten aan andere landbouwer

Datum: 
15/05/2020

Laatste dag waarop u betalingsrechten kan overdragen aan een andere landbouwer.

E-loket