ADMINISTRATIE: Laatste dag voor indienen aanvraag premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019

Datum: 
15/12/2018

Vanaf 1/10 tot en met 15/12 kan u uw deelname bevestigen op het e-loket bij “Deelname premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019'.