ADMINISTRATIE: Laatste dag voor laattijdige indiening van verzamelaanvraag 2020

Datum: 
09/06/2020

Uiterste datum voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag. Indienen na deze datum betekent geen uitbetaling van premies voor deze campagne.
E-loket