ADMINISTRATIE: Officiële certificeringsattesten hennep indienen (hoofdteelt)

Datum: 
30/06/2022

Na het inzaaien moeten de officiële etiketten van het gecertificeerde zaaizaad toegevoegd worden aan uw verzamelaanvraag door ze op te sturen naar het hoofdbestuur van de afdeling Inkomenssteun:

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun – dienst Aangiftes
Koning Albert II-laan 35 bus 40
BE-1030 Brussel