ADMINISTRATIE: Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en betaling herverdelingspremie, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren - campagne 2019

Datum: 
30/06/2020

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij : kalveren van 1/1/2019 tot 31/08/2019 en minstens 14 kalvingen (bijkomend tot 95%)