ADMINISTRATIE: Uiterste indieningsdatum voor bezwaarschriften erosie

Datum: 
15/05/2020

Tot 15/05 kunt u voor nieuw toegekende erosieklassen voor bepaalde percelen bezwaar indienen.

E-loket