ADMINISTRATIE: Uiterste indieningsdatum voor bezwaarschriften erosie

Datum: 
30/04/2021

Tot 30/04 kunt u voor nieuw toegekende erosieklassen voor bepaalde percelen bezwaar indienen.

E-loket