Bedrijfsvoering

 • Foto graan E-loket
  Via het e-loket Landbouw en Visserij kunt u van thuis uit uw meest recente bedrijfsgegevens raadplegen en allerlei aanvragen elektronisch beheren en indienen.
   
 • Opstarten & overnemen
  Welke zijn de formaliteiten bij het opstarten of overnemen van een landbouwbedrijf?
   
 • Wijzigingen bedrijfsgegevens
  Doorgeven van wijzigingen van contactgegevens, statuten, stopzetting,...
   
 • Verzamelaanvraag & Randvoorwaarden
  Uw verzamelaanvraag online indienen voor een snellere uitbetaling van premies en minder fouten. De uitbetalingen van bepaalde steun en subsidies zijn afhankelijk van een reeks randvoorwaarden.
   
 • Bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers
  Eén van de belangrijkste instrumenten bij de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is een bedrijfseconomische boekhouding. Het Landbouwmonitoringsnetwerk houdt bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een groep Vlaamse land- en tuinbouwers die representatief is voor de Vlaamse land- en tuinbouw.
   
 • Identificatie
  Identificatie van landbouwers, nieuwe landbouwers of exploitaties. Wijziging of aanvulling van identificatiegegevens, stopzettingen of overnames.
   
 • Schadevergoeding bij een landbouwramp
  Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd om een aanvraag voor schadevergoeding in te dienen bij de Gouverneur van de provincie.