Tekst bij filmpje '50 jaar landbouwboekhouding'

Samenvatting

  • Getuigenis van 50 jaar landbouwboekhouding.
  • Locatie: Landbouwbedrijf van Danny en Sabine in Leffinge
  • Personages: Huidige landbouwers zijn Danny en Sabine, en Danny's ouders Noël en Matha. Landbouwboekhouder: Carine.

Filmpje

Titel: Bedrijfschets - 50 jaar uitbreiden

Interviews in de living, ondersteund met beelden uit de diverse stallen op het bedrijf.

Tussentitel: uitbreiden in melkvee

Noël: Mijn vader was landbouwer. Toen ik trouwde waren er hier 17 of 18 koeien. En dat was veel. Er was hier daarvoor geen oppervlakte en weide genoeg. Ik heb dan elk jaar de koeienstal een beetje verlengd, eerst aan de ene kant een muurtje afgesmeten, dan de pomp van de melkmachine, ... Elke keer een beetje meer koeien bijgenomen. Toen ik stopte waren dat er een stuk of 50. Maar die gaven minder melk dan die van nu - toen ik stopte, gaven ze 6500 liter. De laatste 3 of 4 jaar heb ik er vooral werk van gemaakt om mijn koeienstal vol te krijgen omdat er toen sprake was van de melkquota.

Tussentitel: starten met varkenshouderij

Sabine: Van melkvee wist ik eigenlijk niets. Ik was eigenlijk varkensboerin. Voor ik huwde had ik altijd in de varkens gezeten. Danny's ouders hebben willen stoppen voor ons, we zijn begonnen met de varkensstal te zetten voor we huwden.

Danny: we zijn getrouwd op 15 september en op 1 oktober 1990 zijn we begonnen. Een half jaar voordien hadden we een varkensstal voor 70 zeugen gezet. In 1993 hebben we dan de mestvarkensstal gezet.

Tussentitel: verder uitbreiden in melkvee

Danny: Dan een beetje uitgebreid in land - een beetje land bijkopen en zo - de grond ligt niet overal voor het rapen. En in dieren: geleidelijk aan een beetje melkkoeien bijgekocht zodat er nu een groot derde meer quotum is als in de start van het quotum.

Tussentitel: Blijven groeien in varkenshouderij

Danny: In 2009 is er de groepshuisvesting bijgekomen. We zaten al wat overbevolkt in de zeugenstapel - de zeugen geven steeds meer en meer biggen - de meststal werd te klein, de batterijen werden te klein, ... dus aangezien de groepshuisvesting verplicht werd hebben de dus in 2009 de stap gezet om te groeien tot 130 zeugen en bijhorende batterijen en mestvarkensstallen te plaatsen. Er zijn nu tot 1400 plaatsen.

Titel: De landbouwboekhouding - 50 jaar een vaste waarde

Tussentitel: De eerste boekhouders

Noël: Ik kan de naam niet meer zeggen van die mens die ook werkte bij het ministerie van Landbouw bij de boekhouding, ik kan zijn naam niet meer zeggen maar hij kwam het hier vragen, we stonden daar tegen de muur buiten, hij kwam vragen of ik niet wilde meedoen aan de landbouwboekhouding - ik heb direct geantwoord: ja.
Omdat ik het gevoel had dat ik dat goed kon gebruiken. Den eersten die gekomen is, is Gerard geweest, die landbouwingenieur was, en dan was Julien mee. Dat waren toen een beetje de beginnelingen uit die tijd. Dat waren toen de jonge landbouwingenieurs. Ze zijn heel veel geweest. Dat was toen zo: ze kwamen een keer of twee per jaar hier een hele namiddag zitten. Van ten enen tot vier of vijf uur, durfden ze soms te blijven. En we praatten toen over alles. Je kon echt alles vragen. En ze hielpen je verder. Maar de manier van boekhouden is wel altijd hetzelfde gebleven.

Tussentitel: Overname landbouwboekhouding 

Danny: De boekhouding is geleidelijk overgegaan. Overgegaan? Of beter gezegd: Doorgegaan. Waarom ben ik daar mee doorgegaan? Omdat het eens serieuze boekhouding is. Alles wordt tot in de puntjes nagegaan. Ze moeten alles weten. Dus ja, als ze alles moeten weten, is de uitslag ook perfect. Maar er kruipt ook veel werk in. Maar het evolueert ook positief.

Tussentitel: Een grondig bezoek

Sabine: Ik weet nog toen Carine kwam, dat ze gezien had dat wo onze premies niet gekregen hadden...

Danny: Een stuk van de premies.

Sabine: Welja, een stuk van de premies. Dus dat is wel positief als je meedoet aan een boekhouding.

Danny: Veel in het papier zitten brengt altijd iets bij. Er is altijd wel ergens een factuur die niet helemaal klopt, en als je het niet controleert, kan je het niet vinden. Dat vind ik zo positief aan de landbouwboekhouding, dat we de hele uitslag doornemen. Ze halen dan de puntjes aan die niet helemaal duidelijk zijn, of de facturen waar je je niet aan verstaat, en die overlopen we dan. En zaken die achter zijn op schema... Ja.

An (Off Screen): Zijn we nieuwsgieriger geworden door de jaren?

Danny: Het wordt steeds meer tot in de puntjes gecontroleerd. Je moet alle facturen opzenden, alles wordt gekopieerd, ... Neen, je kan niets vergeten.

Tussentitel: Een vaste waarde van generatie op generatie

Danny: Als het bedrijf overgenomen wordt (eventueel door zoon - nvdr) dan gaat de landbouwboekhouding mee.

Sabine: Je bent het gewoon om het in te vullen, dus ja. Dat is bij jou (Danny) ook zo geweest, je ouders deden het, dus automatisch ben je het gewoon om zo je boekhouding te doen. En als er geen klachten zijn, waarom dan niet.