Volmachten

Door middel van een volmacht kan de volmachtgever een andere persoon of onderneming als volmachthouder toegang geven tot het e-loket in zijn naam. De volmachthouder kan dan de gegevens van de volmachtgever inkijken of kan zelfs, indien de volmachtgever daar toestemming voor gaf, elektronische aanvragen indienen in naam van de volmachtgever. Zelf blijft de volmachtgever zijn rechten behouden. Een volmacht blijft geldig tot wanneer de volmachtgever of de volmachthouder ze stopzet.

Meer informatie over de verschillende types volmachten en hoe u deze kan toekennen en stopzetten, vindt u op de helppagina 'Volmachten e-loket' en in de infofiche 'Volmachten binnen het Departement Landbouw en Visserij'.