Brede weersverzekering verzekeraars

Goedkeuring standaardpolis aanvragen

Aanvragen 2020

Bent u verzekeraar en wilt u een brede weersverzekering aan land- en tuinbouwers aanbieden, waarbij zij subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Vraag dan een goedkeuring van uw standaardpolis aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag goedkeuring standaardpolis brede weersverzekering.

Wil u vanaf het begin van volgend jaar een erkende verzekeringspolis aanbieden stuur uw ingevulde aanvraag dan vóór 1 juli van dit jaar samen met de bijlagen naar volgend adres:

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun - Dienst Aangiftes
Ellips, 3e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Brussel
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be

Keuren wij uw aanvraag goed ten laatste 30 september 2020? Dan kunnen landbouwers in 2021 subsidie aanvragen als ze bij u verzekerd zijn.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen de volgende verplichte bijlagen:

  • een onderbouwing van de premie;
  • het standaardmodel van de verzekeringspolis met de verzekeringsvoorwaarden;
  • overige relevante documenten waarin u als verzekeraar aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Polisvoorwaarden

In het BVR en de richtlijn vindt u informatie over de voorwaarden van de regeling.