Gedeeltelijke bedrijfsovername

Op deze pagina:

Overnamecontract

Het overnamecontract is een onderhandse akte, opgesteld tussen de overlater(s) en de overnemer(s), in minstens zoveel exemplaren als er partijen zijn. Het bevat de voorwaarden verbonden aan de overname van de bedrijfsbekleding van een land- of tuinbouwbedrijf, de overdracht van pachten, productierechten, gebruik van gebouwen e.a.

Samenuitbatingscontract of contract van maatschap

De overname kan gebeuren door 1 of meerdere personen. Dit kan als een vennootschap of in samenuitbating. Goede afspraken maken zijn hierbij essentieel om tot een vlotte samenwerking te komen. Naast het overnamecontract maakt u dan ook een samenuitbatingscontract of contract van maatschap met de regels en afspraken voor de samenuitbating.

In het samenuitbatingscontract staan afspraken over:

 • de productiemiddelen en de vergoeding die er tegenover staat
 • uit te voeren investeringen in bedrijfsgebouwen en/of machines (plus wijze van financiering)
 • de wederzijdse aansprakelijkheid van de partijen voor de goederen van de gemeenschap
 • het beheer en de vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke uitbating
 • de inbreng van arbeid en de daar tegenoverstaande arbeidsvergoeding
 • het houden van een bedrijfsboekhouding, het nemen van een financiële bedrijfsrekening en het maken van de maandelijkse en jaarlijkse afrekeningen
 • het te leveren bedrijfskapitaal
 • de eventuele ontbinding van de samenuitbating en de verdeling op dat ogenblik van de goederen en de schulden van de samenuitbating

U bent niet verplicht het contract van maatschap te laten registreren maar het is wel aangewezen.

Voorbeeld van een samenuitbatingscontract:

Aanvragen landbouwernummer

Als u nog niet geregistreerd bent als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij, dan moet u een landbouwernummer aanvragen met het formulier 'Identificatie van een landbouwer'.

Overname van exploitatie, rechten, overeenkomsten, ...

Als u het bedrijf slechts gedeeltelijk overneemt, moet de overdracht van exploitaties, betalingsrechten, premierechten voor zoogkoeien en agromilieuverbintenissen via afzonderlijke formulieren gebeuren.

 • Identificatie van een exploitatie
  Als uw exploitatie nog niet is geïdentificeerd, dan moet u een exploitatienummer aanvragen.

 • Overname van een exploitatie
  Als u een bestaande exploitatie overneemt, dan moet u de overname melden. Het formulier voor de overname van een exploitatie is gepersonaliseerd en bevat reeds voorgedrukte informatie. U vraagt dit formulier daarom op bij de buitendienst.

 • Overdracht van betalingsrechten
  Een overdracht van betalingsrechten kan uitsluitend digitaal worden ingediend via het e-loket. De indieningsdatum geldt als overnamedatum. De overnemer moet de betalingsrechten in gebruik hebben op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag om deze te kunnen activeren.

 • Overdracht van premierechten voor zoogkoeien
  De overdracht van premierechten voor zoogkoeien kan uitsluitend digitaal worden ingediend via het e-loket tijdens de daartoe voorziene periode (einddatum 30 november). Overdrachten van rechten ingediend na de uiterste datum worden niet meer aanvaard. De premierechten komen pas op 1 januari van de volgende campagne op naam van de overnemer te staan.

 • Overdracht van agromilieuverbintenissen
  Eén of meerdere agromilieuverbintenissen kunnen worden overgedragen via het formulier ‘Overdracht van agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht’. Dit formulier vindt u terug onder Extra Formulieren