Overdracht nutriëntenemissierechten (VLM)

Nutriëntenemissierechten zijn mestproductierechten, kortweg NER-D genaamd. Ze geven het maximaal aantal dieren weer die u op een bedrijf op jaarbasis mag houden. De Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kent u NER-D toe.

U moet de overdracht melden aan de VLM ten laatste de dag vóór de overnamedatum via het daartoe bestemde formulier. Het is belangrijk dat u tijdig contact opneemt met VLM

Meer informatie: website (nieuw venster): Nutriëntenemissierechten