Overdracht overeenkomst genetische diversiteit

Om het voortbestaan van oude schapenrassen, rundveerassen en hoogstammige fruitbomen te verzekeren, geeft de Vlaamse overheid subsidies voor het behoud van deze lokale veerassen. Als de overlater een verbintenis heeft afgesloten kunt u die als overnemer voortzetten.