Overdracht suikerbietenquotum

Het leveringsrecht van de suikerbieten (suikerbietenquotum) wordt overgedragen op naam van de overnemer via de suikerfabriek. De overdracht moet geregeld worden vóór 30 april. Voor meer informatie neemt u contact op met de landbouwkundige dienst van de afnemende suikerfabriek of met de Confederatie van de Belgische Bietenplanters.

Tiense Suikerraffinaderij N.V.
Aandorenstraat 1
3300 Tienen
Tel 016 80 15 77 (78)
www.tiensesuikerraffinaderij.com

Iscal Sugar
Chaussée de la Sucrerie 1
7643 Fontenoy
Tel 069 87 17 11
Fax 069 44 44 16
info@iscalsugar.com
website Iscal Sugar

Confederatie van de Belgische Bietenplanters (vzw CBB)
Anspachlaan 111 bus 10
1000 Brussel
Tel 02 513 68 98
Fax 02 512 19 88
secretariat@cbb.be
www.cbb.be