Welbevinden

Waar kan u terecht als het even minder goed gaat? Hier leest u waar u hulp kan vragen.

Zit u (niet) goed in uw vel?

welbevindenAf en toe voelen mensen zich minder goed. En dat is oké. Het leven is nu eenmaal een heuvelachtig landschap met zijn hoogtes en zijn laagtes. Iedereen maakt dit mee, niemand ontsnapt eraan, dus ook niet aan ongelukkige gevoelens.

Het is wel van groot belang om niet te lang met dit neerslachtige gevoel te blijven rondlopen. Zo komt u vast te zitten in een negatieve spiraal waardoor het steeds moeilijker wordt om u beter te voelen en het steeds lastiger wordt om hulp te vragen en toe te laten. Twijfel dus niet en vraag op tijd hulp.

Goed gevoel werkt beter

Wanneer mensen zich goed voelen, geeft dit vaak een boost en presteert men ook beter. Ondernemerschap en de eigen persoon, met gevoelens en gedachten, zijn immers onafscheidelijk.

Als het op professioneel vlak niet optimaal verloopt maar u heeft een luisterend oor of iemand waar u terecht kan, of u voelt zich persoonlijk wel goed in uw vel, dan wordt het vaak wel snel duidelijk wat de weg kan zijn naar professionele ondersteuning. Maak daar dan zeker gebruik van en zet de nodige stappen naar ondersteuning.

Als het op persoonlijk vlak minder goed gaat, is het minder duidelijk hoe de problemen aan te pakken Daar bent u niet alleen in. Uit een studie van ILVO blijkt het volgende:

‘Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is geneigd hulp te zoeken bij problemen. Landbouw(st)ers zijn eerder geneigd hulp te zoeken voor problemen op het bedrijf (41%) dan voor persoonlijke problemen (24%). Slechts ongeveer 1 op 3 landbouw(st)ers vindt makkelijk de juiste hulp.’

Het is echt belangrijk om stress en andere negatieve gevoelens op tijd aan te pakken, en daar staat u niet alleen voor.

Checkjezelf.be!

Op de website https://checkjezelf.be/ kunt u terecht voor een heel aantal tips rond onder meer veerkracht, stress, burn-out, eenzaamheid angst en verlies.

Organisaties die ondersteunen bij welzijnsvragen

De volgende organisaties kunt u aanspreken voor ondersteuning:

Boeren op een Kruispunt (BoeKr)

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Deze organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land- en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De hulp van Boeren op een Kruispunt is gratis, 24/7 bereikbaar (ook na de kantooruren) en biedt interne en externe hulp aan. De medewerkers van Boeren op een Kruispunt gaan voor een integrale, toekomstgerichte begeleiding van uw gezin, uw bedrijf en uzelf, zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen en dit in volledige discretie.

Zes interne adviseurs kunnen u adviseren, o.a. op bedrijfsvlak, daarbovenop kunnen acht  externe, freelance psychologen bijkomend ingeschakeld worden voor mentale ondersteuning. Daarnaast staan ook nog een dertigtal vrijwilligers klaar waar nodig.

Boeren op een Kruispunt kunt u bereiken:

Lokale initiatieven

 • het Sociaal Huis/OCMW
  • Neem telefonisch contact op met het sociaal huis van uw gemeente.
 • de Dienst Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen
  • Neem telefonisch contact op met uw ziekenfonds of neem een kijkje op hun website voor hun aanbod
 • het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) uit uw regio:

In reeds heel wat gemeenten bundelen bovenstaande partners hun krachten in een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd Breed Onthaal' voor een intensere lokale samenwerking.

Deze drie partners helpen u om bijvoorbeeld tegemoetkomingen en premies aan te vragen of brengen u in contact met meer gespecialiseerde hulpverlening. Alle levensdomeinen worden meegenomen: welzijn, gezondheid, huisvesting, tewerkstelling, vrijetijd, mobiliteit enzovoort. Voorbeelden daarvan zijn het recht op aanvullende steun, inkomensgarantie voor ouderen, het recht op een lokale kansenpas die korting biedt op lidgeld en activiteiten van bijvoorbeeld uw landbouworganisatie, het recht op tegemoetkoming bij een busabonnement of ze kunnen u begeleiden naar een psychosociale begeleiding voor problemen op het vlak van wonen, financiën, verliesverwerking, ...

.

Organisaties die ondersteunen bij bedrijfsvoering

Tal van organisaties kunnen u ondersteuning bieden bij problemen met uw landbouwactiviteiten:

 • Het Departement Landbouw en Visserij geeft subsidie voor advies in de bedrijfsvoering. Via KRATOS kan u subsidie ontvangen voor bedrijfsadviezen rond uw bedrijfsmanagement.
 • U kan ook uw boekhouding uitbesteden aan een boekhoudkantoor, zodat u geen zorgen hebt over die bedrijfseconomische administratieve rompslomp en u volledig kan toeleggen op uw landbouwbedrijf.
 • Innovatiesteunpunt
 • Adviesbureaus
 • Boeren op een Kruispunt: zie ook hoger. 
 • Liv (Landelijk infopunt voor vrouwen - voor ondersteuning van landbouwersvrouwen)

Andere hulplijnen

 • Tele-onthaal, 24u op 24u bereikbaar, gratis tel 106 of www.teleonthaal.be (ook chat mogelijk)
 • Zelfmoordlijn, gratis tel 1813 of www.zelfmoord1813.be (ook chat mogelijk, indien onbereikbaar contacteer Tele-onthaal)