Keten

 • Samenwerking in de ketenbussel prei en wortels op een juten deken
  Samenwerking binnen de agrovoedingsketen voor alle sectoren: producentenorganisaties en brancheorganisaties.

 • Lokale voedselstrategieën
  Duurzaam afzetsysteem binnen de korte keten, waarbij de producenten rechtstreeks voedsel aan de consument verkopen.
 • Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
  De wet betreffende oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen moet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote leveranciers beter beschermd zijn tegen afnemers. Wanneer beschermt de wet u? Welke handelspraktijken zijn verboden (zwarte  en grijze lijst)? Hoe kan u klacht indienen?
  Meer info en de wetgeving vindt u op Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (FOD Economie).