Procedure EU

Europese Procedure BOB / BGA / GTS

 1. Overmaking van de registratieaanvraag door het Departement Landbouw en Visserij aan de Commissiediensten van de EU (volgende stap: 2)

 2. Formeel onderzoek door de Commissie (moet gebeuren binnen 6 maanden) (volgende stap: 3 of 6)

 3. Bemerkingen van de Europese Commissie (volgende stap: 4)

 4. Het Departement Landbouw en Visserij formuleert, in samenwerking met de aanvragende vereniging, antwoorden op de bemerkingen (volgende stap: 5)

 5. Nieuw formeel onderzoek  door Commissie start (stap 2) (volgende stap: 6)

 6. Besluit Europese Commissie (volgende stap: 7 of 8)

 7. Voorwaarden niet vervuld - Commissie beslist de aanvraag te weigeren en niet te registreren

 8. Voorwaarden voor bescherming zijn voldaan - Bekendmaking van de aanvraag met de belangrijkste gegevens van het productdossier in het Europees Publicatieblad en mededeling van ingang bezwaarprocedure van 3 maanden (volgende stap: 9 of 16)

 9. Bezwaar van een of meer lidstaten (volgende stap: 10)

 10. Commissie ontvangt bezwaren en gaat ontvankelijkheid na (2 maanden) volgende stap: 11 of 16)

 11. Indien ontvankelijk - Betrokken lidstaten trachten onderling tot overeenstemming te komen (volgende stap: 12 of 13)

 12. Geen akkoord binnen 3 maanden - Commissie neemt de beslissing (volgende stap: 7 of 16)

 13. Akkoord binnen 3 maanden (volgende stap: 14 of 15)

 14. Met minimale wijzigingen (volgende stap: 16)

 15. Met meer dan minimale wijzigingen - Procedure doorlopen vanaf stap 2

 16. Productbenaming wordt ingeschreven in het door de Commissie bijgehouden register van BOB, BGA of GTS - Publicatie van de registratie in het Publicatieblad.  De registratie van de naam als BOB, BGA of GTS wordt door middel van een persbericht bekendgemaakt in Vlaanderen.