Interventies

Een van de principes van de gemeenschappelijke marktordening in de landbouwsector is de regeling voor de marktinterventie, nl de openbare interventie en de steun aan de particuliere opslag, zoals bepaald in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013.

Als interventieorgaan kan Landbouw en Visserij op twee manieren handelen in Vlaanderen om de landbouwmarkten te ondersteunen en ongewenste dalingen van de prijzen te voorkomen:

  • in het kader van de particuliere opslag, door steun te verlenen aan de marktdeelnemers die landbouwproducten tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. Wanneer de marktsituatie erom vraagt, kan de Europse Unie beslissen om steun te verlenen aan de particuliere opslag van boter, mageremelkpoeder, kaas, varkensvlees, suiker, rundsvlees, schapen- en geitenvlees.
     
  • Tijdelijke afwijking op de normale mededingingsregelgeving voor sierteelt, aardappelen bestemd voor verwerking en binnen de zuivelsector (op basis van artikel 222 van de Gemeenschappelijke Marktordening).
  • in het kader van de openbare interventie, kan boter, mageremelkpoeder en granen (zachte tarwe en gerst) aangekocht en opgeslagen worden voor rekening van de Europese Unie. Als de marktsituatie erom vraagt, kan de maatregel ook worden toegepast voor rundvlees.
    Als de marktsituatie opnieuw gunstig is en de Europese Unie hiertoe beslist, kunnen de voorheen aangekochte en opgeslagen producten opnieuw aangeboden worden op de markt.

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
interventie@lv.vlaanderen.be