Particuliere opslag vlees

Er is momenteel geen particuliere opslag van vlees.

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
pov@lv.vlaanderen.be