Oproep Go4Food

Ben jij de voedselveranderaar die we zoeken? 

Vlaanderen werkt aan een toekomstgerichte voedselstrategie, en heeft daarbij ook jouw hulp nodig. Want een strategie schrijven is één ding, beloftevolle ideeën oppikken en stimuleren om ze uit te werken is iets anders. 

Heb je een idee dat het voedselsysteem veerkrachtiger, duurzamer en gezonder kan maken? En wil je dat idee delen en aan de slag gaan met andere voedselveranderaars om dit waar te maken? Omdat beide aspecten even belangrijk zijn, lanceert minister Crevits  een oproep om jouw idee op te kunnen pikken en wie weet… een boost te geven via samenwerking! 

Wat zoeken we? 

We zoeken ideeën die bij kunnen dragen tot het toekomstig Vlaams voedselbeleid. Zo verbinden we boer en burger, zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen, bouwen we (verder) aan een veerkrachtige voedseleconomie én gaan we verder op het pad van circulair en duurzaam ondernemen rond voedsel. En het blijven geen beloftes op papier: naast de strategie zelf (verwachte oplevering in 2022) willen we nu al verandering creëren en goede ideeën capteren. We willen samen gaan voor voedsel: Go4Food! 

logo Go4Food

Deze slogan werd niet lukraak gekozen: 

  • GO staat voor de actie, de dynamiek die voedselveranderaars kenmerkt
  • 4 verwijst naar de vier strategische doelstellingen in de voedselstrategie
  • FOOD verwijst naar de voedselstrategie zelf
  • en het symbool in de OO verwijst naar de samenwerking

Wie zoeken we? 

We zoeken voedselveranderaars die zich engageren om hun eigen idee/ideeën te delen én via samenwerking uit te werken tot een concreet initiatief of project tegen de Vlaamse Voedseltop in het najaar van 2022.

Deze Go4Food-oproep richt zich op professionals, starters of georganiseerde burgerbewegingen (burgerinitiatieven, ngo’s, middenveld, lokale organisatie,… ) uit alle hoeken van het voedselsysteem (agrovoedingsketen, wetenschappers, maatschappelijke middenveld, overheden …). 

Ben je dus een individuele burger en heb je ook een idee? Dat is zeker welkom, maar wel via een ander traject. Meer informatie hierover volgt later. 

En wat wordt er precies gezocht?   

We zoeken ideeën die bijdragen aan de vier strategische doelstellingen van Vlaamse kost én een wezenlijke verduurzaming van het voedselsysteem. Die ideeën moet je ook willen delen met anderen en via samenwerking verder uitwerken. 

Zo’n idee kan te maken hebben met de productieketen (van boer tot bord), maar ook met de voedselomgeving (toegang tot voedsel, informatie en marketing, sociale en culturele aspecten…) of bijvoorbeeld met het consumentengedrag. Het kan helemaal nieuw zijn of iets bestaand opschalen, maar ook materieel of immaterieel (bv samenwerkingsverband).

Elk idee moet wel tot een concreet initiatief of project kunnen leiden dat op de Voedseltop in 2022 gelanceerd of getoond kan worden.  

Hoe dien ik mijn idee in? 

Je kan je idee indienen van 14 juni tot en met 30 juli 2021 door een formulier in te vullen. Hierin geef je je contactgegevens mee en schrijf je je motivatie verder uit. Je werkt je idee wat uit en geeft aan hoe dit gelinkt kan worden aan de strategische doelstellingen van de voedselstrategie en wat de mogelijke impact van je verhaal is:

Door onderstaande QR-code te scannen, kan het inschrijvingsformulier ook eenvoudig via de smartphone ingevuld worden.

QR code inschrijving

Wie wil, kan zijn/haar idee nog extra pitchen in een kort filmpje (max 2 minuten). Meer informatie hierover vind je in het inschrijvingsformulier. 

Hoe loopt de procedure? 

De oproep om ideeën in te dienen voor de Go4Food-campagne loopt vanaf 14 juni 2021 en wordt afgesloten op 30 juli 2021 23u59

Daarna gaat de voedselcoalitie met alle ingediende ideeën aan de slag. Zij beoordelen of de ideeën voldoende werden gemotiveerd en kunnen doorgroeien tot realisatie in project of concept. Er wordt gekeken naar het hefboompotentieel en de mogelijke impact (wat kan dit idee veranderen als het groeit/wordt uitgevoerd/wordt opgeschaald)? Op welke mate wordt er ingezet op samenwerking? Het kan ook zijn dat verschillende ideeën samengevoegd kunnen worden om elkaar te versterken. 

Ongeveer eind september krijg je te horen welke ideeën verder uitgewerkt worden en hoe dit dan gebeurt. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de voedselstrategie?