Kennisgeving en controle

 • Erkende controleorganen
  De term "bio" is wettelijk beschermd. Enkel gecontroleerde bedrijven mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder een strikte reglementering. Wil u biologische producten produceren, verwerken, invoeren of verhandelen, dan moet u uw onderneming laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan..

 • Kennisgeving
  U moet eerst een contract afsluiten met een erkend controleorgaan.  Vervolgens moet u een kennisgeving indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.  Bij elke nieuwe bijkomende bio-activiteit, moet u een kennisgeving indienen.
  De omschakeling kan ten vroegste starten van zodra de kennisgeving ingediend is

 • Bedrijven onder controle
  Elk biobedrijf moet gecertificeerd zijn. Wenst u een beroep te doen op andere bedrijven, controleer dan eerst of dit bedrijf gecontroleerd wordt door een erkend controleorgaan.  U vindt hier lijsten van de gecontroleerde biobedrijven per gewest en land.

 • Labo's voor controle naleving biowetgeving
  Deze laboratoria zijn officieel aangewezen om laboratoriumanalyses, -test en -diagnoses op monsters die worden genomen tijdens officiële controles en andere officiële activiteiten in het kader vand e biologische productie en etikettering van biologische producten, uit te voeren.

 • Meldpunt bio
  Hebt u een vraag over de biologische productie? Hebt u vragen of twijfels over een bioproduct? Dan kan u dit melden op bio@lv.vlaanderen.be. Omschrijf hierbij over welk product of bedrijf het gaat en waar u precies aan twijfelt. Voeg eventueel foto’s of andere documenten toe. U kan uw vraag ook telefonisch stellen of het probleem melden op het nummer 02 552 75 10. Uw vraag of melding wordt vertrouwelijk behandeld.