Gist: wat met de voorraad producten die gist bevat die niet in overeenstemming is met de biologische regelgeving?

Gist: wat met de voorraad producten die gist bevat die niet in overeenstemming is met de biologische regelgeving sedert 31 december 2013 als gevolg van de toepassing van artikel 27 (2)(c) van Verordening 889/2008?

Vanaf 31 december 2013 worden gist en gistproducten aanzien als ingrediënten van agrarische oorsprong en worden deze als dusdanig meegerekend als ingrediënten van agrarische oorsprong en wordt dit zo ook opgenomen bij de berekening van het percentage zoals voorzien in artikel 23(4)(a)(ii) van Verordening 834/2007.

(zie artikel 27 (2) (c) Van verordening 889/2008 voorziet nl:
“Voor de in artikel 23, lid 4, onder a) ii), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde berekening: […] c) worden gist en gistproducten met ingang van 31 december 2013 meegerekend als ingrediënten van agrarische oorsprong.”)

Artikel 27 (2) (c) van Verordening 889/2008 voorziet niet in een overgangsperiode voor de voorraad van producten die ‘bio’ vermelden en het EU logo dragen, met als gevolg dat deze niet langer als biologisch aanzien kunnen worden.

De bepaling in artikel 27 (2) (c) van Verordening 889/208 is reeds van toepassing sedert 1 januari 2009, wat betekent dat er een overgang werd voorzien van 5 jaar voor de marktdeelnemers. (zie Verordening 1254/2008 van de Commissie van 15 december 2008).

De voorraad producten die gist bevat en ‘bio’ vermelden en het EU logo dragen, en waarbij de berekening van gist niet voldoet aan de berekening zoals deze van toepassing is vanaf 31 december 2013, zijn niet langer biologisch.