Kan een marktdeelnemer, die van certificering is vrijgesteld, producten van een etiket met zijn eigen particuliere merk voorzien zonder verlies van de

  • Indien het particuliere merk bedoeld is om de door die marktdeelnemer (kleinhandelaar) te koop aangeboden biologische producten te promoten en te presenteren en dat merk dus een verband aangeeft met de biologische productiemethode, geeft het particuliere merk een waardering aan de biologische producten. De vermelding van het particuliere merk wordt dan als een wijziging van de etikettering van biologische producten beschouwd. In dit geval is de marktdeelnemer niet vrijgesteld van certificering.
  • Indien het particuliere merk geen verband houdt met de biologische productie en bijvoorbeeld alleen bedoeld is om de marktdeelnemer of zijn onderneming voor te stellen, en wanneer er geen gevaar bestaat dat de consument of de gebruiker wordt misleid, zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007, behoudt de marktdeelnemer zijn  vrijstelling.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving:

  • Verordening (EG) 834/2007 artikel 2, onder i),

Vastgestelde definitie van "bereiding" i.e. "alle handelingen van verduurzaming en/of verwerking van biologische producten […] alsmede verpakking, etikettering en/of w?ziging van de etikettering in verband met de aanduiding van de biologische productie"