Kan een verdeler die enkel handelt in biologische, voorverpakte producten worden vrijgesteld van het controlesysteem?

Nee, een verdeler van biologische producten (zowel klein- als groothandelaar) komt niet in aanmerking voor de in artikel 28, lid 2, bedoelde vrijstelling. Eén van de voorwaarde van de vrijstelling is immers dat de vrijgestelde verkoopt aan de eindgebruiker of consument.

De enige partijen die kunnen worden vrijgesteld van de toepassing van het controlesysteem voor biologische producten, zijn marktdeelnemers (zoals kleinhandelaren) die biologische producten direct aan de eindconsument of eindgebruiker verkopen, en mits zij deze producten niet:

  • produceren, bereiden of
  • opslaan op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt, of
  • importeren,

of mits zij dergelijke activiteiten (productie, bereiding met inbegrip van etikettering, opslag, import) niet aan een derde partij hebben uitbesteed.

 

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving

  • Verordening (EG) 834/2007, artikel 28, lid 2
  • Verordening (EG) 834/2007 artikel 27, lid 3