Kan een webshop vrijgesteld worden van certificering?

Of met andere woorden; kan een "commercieel platform" (op het internet) worden beschouwd als een "opslagplaats die rechtstreeks verband houdt met het verkooppunt", wanneer in aanmerking wordt genomen dat een dergelijk platform slechts voor korte tijd fungeert als een doorgangslocatie – waar geen behandeling van het product plaatsvindt – die door de vereniging van distributeurs wordt beheerd met het oog op de bevoorrading van de verkooppunten van de distributeurs?

Nee, een "commercieel platform" (op het internet) kan niet worden beschouwd als een opslagplaats die rechtstreeks verband houdt met het verkooppunt.

In het geval van verkoop via het internet of via soortgelijke commerciële platforms voor verkoop aan de eindconsument of de eindgebruiker (zoals webwinkels op het internet) wordt de plaats waar de marktdeelnemer de producten fysiek bewaart, onderzocht in het kader van de controles van biologische producten. De marktdeelnemer, die de biologische producten tijdens de opslag ervan fysiek in bezit heeft, dient zijn onderneming aan het controlesysteem voor biologische producten te onderwerpen.

Producten die via het internet en soortgelijke platforms te koop worden aangeboden, worden doorgaans namelijk fysiek opgeslagen op de plaats van verzending. Tussen de opslag en de levering aan de eindconsument ligt dus nog een fase (hoe deze fase van "fysieke" levering verloopt, wordt bepaald door de wijze van distributie, bijvoorbeeld via de post). Deze vorm van verkoop kan bijgevolg bezwaarlijk worden beschouwd als "directe verkoop" aan de consument.

In dit verband dient erop te worden gewezen dat voor het opslaan van producten een fysieke infrastructuur nodig is die eveneens moet voldoen aan bepaalde operationele vereisten  reiniging ontsmetting, …. De specifieke bepalingen die daaromtrent in het kader van de wetgeving over de biologische landbouw zijn vastgesteld, zijn te vinden in Verordening (EG) 889/2008.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving:

  • Verordening (EG) nr. 834/2007