Wat is de definitie van regio inzake biologisch veevoeder (artikel 14, Verordening (EEG) nr. 834/2007)?

Voor herbivoren moet ten minste 60% van de diervoeders van het landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn. Als dat niet mogelijk is, moet het voeder in samenwerking met andere biologische landbouwbedrijven uit dezelfde regio worden geproduceerd.

Voor varkens en pluimvee moet ten minste 20% van het voeder van het landbouwbedrijf zelf afkomstig zijn.  Om aan dit percentage te voldoen kan er ook een beroep gedaan worden op andere biologische bedrijven uit de regio of diervoederbedrijven.  De landbouwer moet er zelf op toezien dat minstens 20% van het voeder uit zijn regio afkomstig is.

De regio wordt niet vastgelegd in Europese regelgeving, maar kan ingevuld worden door de lidstaten. Binnen Vlaanderen wordt de regio momenteel gedefinieerd als de Europese Unie.  Dit is een eerste stap waarna op termijn kan gekeken worden om de regio te verkleinen.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving:

  • Verordening (EG) nr. 834/2007, artikel 14, Voorschriften voor de veehouderij

(…) diervoeder wordt in hoofdzaak verkregen op het bedrijf waar de dieren worden gehouden of bij andere biologische bedrijven in dezelfde regio;