Welk codenummer van controleorgaan moet op het etiket van het biologische product worden aangebracht?

Op het etiket van biologische producten moet verplicht het codenummer worden vermeld van het controleorgaan waaraan de marktdeelnemer die de laatste productie- of bereidingshandeling heeft verricht, onderworpen is.

Dit betekent dat het codenummer van het controleorgaan van de marktdeelnemer die het product etiketteert of de etikettering wijzigt, op het etiket moet worden aangebracht.

Deze informatie is gebaseerd op volgende wetgeving:

  • Verordening (EG) nr. 834/2007, artikel 24, lid 1, onder a); artikel 2, onder i),

Wanneer een product dat reeds verpakt is en waarop reeds een etiket is aangebracht, wordt verkocht door een andere marktdeelnemer of een ander bedrijf dan de marktdeelnemer die verantwoordelijk was voor de etikettering, is het onaanvaardbaar dat het codenummer van het controleorgaan of de controlerende autoriteit van de marktdeelnemer die de laatste fase van de bereiding (d.w.z. de etikettering) heeft uitgevoerd, wordt vervangen door het codenummer van het controleorgaan of de controlerende autoriteit van de marktdeelnemer die het product op de markt verkoopt.

Hetzelfde geldt in het geval van uitbesteding, waarbij het codenummer van het controleorgaan of de controlerende autoriteit die de controle uitvoert van de laatste fase van de bereiding – de etikettering of de wijziging van de etikettering – op de etikettering van het product moet worden aangebracht, ongeacht de juridische eigendom van het product tijdens het etiketteringsproces.