Vergunning gebruik niet-biologisch zaaizaad en pootgoed

Alleen zaaizaad en pootaardappelen die volgens de biologische productiemethode geproduceerd zijn, mogen gebruikt worden.

Indien het geschikt biologisch zaaizaad of pootgoed niet beschikbaar is, mag u in bepaalde gevallen gangbaar teeltmateriaal, dat niet ontsmet is, gebruiken. Hiervoor moet u een vergunningsaanvraag indienen of een melding doen ruim voor het inzaaien of poten.

De buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen werden vastgelegd in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.

Vanaf 1 december 2020 is er een lijst van niveau 1 en een lijst van niveau 2 van toepassing ingevolge het besluit van 26 november 2020. De lijsten vindt u verder op deze pagina.

Toelichtende nota i.v.m. het gebruik van biologisch zaaizaad, de niveaus, de vergunning, de melding, de databank organicXseeds.

Databank biologisch zaaizaad

Om te weten of zaaizaad en/of pootaardappelen biologisch beschikbaar zijn, kunt u de online databank “organicXseeds” raadplegen. Alle biologisch zaaizaad en pootaardappelen die in België beschikbaar zijn, zijn hierin opgenomen. U vindt er tevens informatie over rassen zodat u makkelijk kan vergelijken en uw keuze kan maken. Hier vindt u de instructies bij het gebruik van de online databank “organicXseeds”.

Vergunning (ontheffing)

Onder welbepaalde voorwaarden kan het gebruik van niet-biologische zaaizaad of pootaardappelen toegestaan worden. Hiertoe moet u ofwel een ‘vergunning’ (ontheffing) vragen of melding ervan doen.

Volgende mogelijkheden zijn er:

Melding (vereenvoudigde ontheffing)

Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep noch is opgenomen in lijst niveau 1, noch in lijst niveau 2, dan vult u een meldingsformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas) of meldt u dit aan uw controleorgaan.

Aanvraag gemotiveerde ontheffing lijst niveau 2

Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep wel is opgenomen in de lijst niveau 2 en uw aanvraag voldoet aan één van de voorwaarden die het gebruik van gangbaar teeltmateriaal toestaat, dan vult u online een aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas).

Lijst niveau 2  (deel A: groenten en kruiden, deel B: akkerbouwgewassen, deel C: voedergewassen en groenbemesters, deel D: fruit

Aanvraag: gemotiveerde ontheffing lijst niveau 1

Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep is opgenomen in de lijst niveau 1 dan kan u enkel een ontheffing bekomen voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad in de volgende gevallen en waarmee het Departement Landbouw en Visserij heeft ingestemd:

  • het gebruik in onderzoek
  • de tests in kleinschalige veldproeven
  • de instandhouding van het  ras, waarmee het Departement Landbouw en Visserij heeft ingestemd

Indien uw aanvraag aan één van de drie hierboven vermelde gevallen voldoet, dan vult u online een aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas).

Lijst niveau 1 (deel A: groenten en kruiden, deel B: akkerbouwgewassen)

Meer informatie

bio@lv.vlaanderen.be