Honden

 • Veel gestelde vragen over hondenfokkerij
  Fokkerij is een aanpak om de genetische diversiteit binnen bepaalde (ras)populaties te verbeteren, en om pups voort te brengen die niet lijden aan erfelijke aandoeningen.

 • Fokkerij

 • Wetenschappelijk onderzoek
  • Onderzoek uitgevoerd door KULeuven-Live stock genetics: Inteelt en Genetische diversiteit bij 23 populaties van honden in België op basis van afstammingsgegevens van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus. 
   Rapport 

  • Onderzoek uitgevoerd door UGent-Labo Dierlijke Genetica: Frequentiebepaling via DNA-testen van een aantal prioritaire erfelijke aandoeningen bij een aantal hondenrassen.
   Rapport 

 • ​Wetgeving

  • Fokkerijbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

  • Ministerieel besluit 3 maart 2015 tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden.

  • Ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

 • Meldpunt Honden
  Melden van erfelijke aandoeningen of een vraag stellen hierover.

Contact

Hieronder vindt u de naam en de coördinaten van de ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij belast met het dossier in kwestie. U kunt bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Leen Versmissen | Tel. 02 552 78 85 | Fax 02 552 78 71 
leen.versmissen@lv.vlaanderen.be