Toelichting Meldpunt Honden

In een eerste fase zal dit meldpunt enkel klachten opvangen en informatie inwinnen. De ingezamelde informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor het onderbouwen van het actieplan. 

Iedere verantwoordelijke van een hond kan via dit meldpunt de erfelijke aandoeningen die vastgesteld werden bij zijn/haar hond melden of een vraag stellen. Hij/zij kan ook de dierenarts vragen om dit voor hem te doen. De meldingen zijn gratis.

Om met de meldingen effectief aan de slag te kunnen gaan, hebben we alle gevraagde informatie nodig. De identificatie van de melder moet toelaten om de melder te contacteren voor eventuele bijkomende informatie, de informatie van de hond laat toe om linken te leggen met informatie aanwezig in andere gegevenssystemen. De contacten met de melder worden gelegd door de personen die aangeduid worden voor het laten functioneren van dit meldpunt. De privacy van de melder wordt daardoor gegarandeerd.

Voor de behandeling van de vraag wordt door het meldpunt contact opgenomen met de vraagsteller. De inhoud van de vraag is bepalend voor de behandeling ervan. Een aantal vragen zullen onmiddellijk door het meldpunt kunnen beantwoord worden. Meer complexe vragen of vragen die een onderzoek vereisen zullen worden doorgezonden naar de onderzoeksinstelling die over de nodige expertise beschikt om ze te beantwoorden. Het meldpunt zal daarvoor aan de vrager per mail een formulier bezorgen waarmee bijkomende informatie wordt ingewonnen en waarmee zijn akkoord wordt gevraagd met de voorgestelde behandeling van de vraag. Afhankelijk van de gestelde vraag zal de onderzoeksinstelling een prijs afspreken met de vrager voor de te leveren dienst.