Inrichtingen op zoötechnisch gebied

Establishments in the zootechnical field

De inrichtingen op zoötechnisch gebied (= de erkende verenigingen en organisaties van fokkers) en de afspraken voor de organisatie van wedstrijden met paarden worden hierna opgelijst in uitvoering van de Beschikking 2009/712/EG van de Commissie van 18 september 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad wat betreft informatiepagina's op internet met lijsten van door de lidstaten overeenkomstig de communautaire veterinaire en zoötechnische wetgeving erkende inrichtingen en laboratoria :

The establishments in the zootechnical field (= the recognised breeders organisations and the arrangements on the organisation of equine competitions are listed hereafter in order to comply with the European legislation in Commission Decision 2009/712/EG of 18 September 2009 implementing Council Directive 2008/73/EC as regards internet-based information pages containing lists of establishments and laboratories approved by Member States in accordance with Community veterinary and zootechnical legislation:

1. de erkende organisaties voor het bijhouden of instellen van een stamboek of een register voor:

The breeders organisations recognised for maintaining or establishing a herd-book, flock book, studbook or register:

2. de afspraken voor de organisatie van wedstrijden met paarden:

The arrangements on the organisation of equine competitions:

1. Organen die zijn erkend voor het bijhouden of instellen van een rundveestamboek, een schapen- en geitenstamboek of een paardenstamboek / Bodies approved or recognised for maintaining or establishing a herd-book, flock book or studbook

Runderen – Bovine species

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder b) van Richtlijn 2009/157/EEG, die officieel zijn erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
 • List of bodies as referred to in Article 1(b) of Directive 2009/157/EEC officially recognised for the purpose of maintaining or establishing herd-books
Runderen
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

CRV Vlaanderen

17/01/2016

Buchtenstraat 7-9
B - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel. +32 (0)7 815 44 44
Fax +32 (0)9 363 92 06
klantenservice.be@crv4all.com
http://www.crv4all.com/

Holstein
Belgisch Witblauw
Witrood
Rood
Vlaams Blonde d’Aquitaine Kempens Roodbont

-

Varkens (raszuivere fokvarkens) – Porcine species (pure-bred breeding pigs)

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder c) van Richtlijn 88/661/EEG, die officieel zijn erkend voor het bijhouden van stamboeken
 • List of bodies as referred to in Article 1(c) of Directive 88/661/EEC officially approved for maintaining herd-books
Raszuivere fokvarkens
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

Vlaamse Pietrainfokkerij

26/03/2015

Deinse Horsweg 1
B – 9031 DRONGEN
Tel. +32-(0)9 362 12 85
Fax +32-(0)9 362 13 05
info@vpfo.be
www.vlaamsepietrainfokkerij.be

Alle rassen van raszuivere fokvarkens

-

Varkens (hybride fokvarkens) – Porcine species (hybrid breeding pigs)

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 1, onder d) van Richtlijn 88/661/EEG, die officieel zijn erkend voor het bijhouden van registers
 • List of bodies as referred to in Article 1(d) of Directive 88/661/EEC officially approved for maintaining registers
Hybride fokvarkens
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

RA-SE Genetics NV

20/01/2005

Oeverstraat 21
B – 9160 LOKEREN 
Tel. +32(0)9 345 01 91
Fax +32(0)9 348 44 87
info_BEL@ra-se.com
http://www.ra-se.com/nl/

Hybride fokvarkens

-

Vlaamse Pietrainfokkerij

26/03/2015

Van Thorenburghlaan 20
B – 9860 SCHELDEWINDEKE
Tel. +32-(0)9 362 12 85
Tel. +32-(0)9 362 12 86
Fax +32-(0)9 362 13 05
info@vpfo.be
www.vlaamsepietrainfokkerij.be

Hybride fokvarkens

-

Schapen – Ovine species

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder b) van Richtlijn 89/361/EEG, die officieel zijn erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
 • List of bodies as referred to in Article 2(b) of Directive 89/361/EEC officially approved for the purpose of maintaining or establishing flock books
Schapen
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

Kleine Herkauwers Vlaanderen

21/03/2005

Van Thorenburghlaan 20
B- 9860 SCHELDEWINDEKE
Tel. +32-(0)9 362 12 87
Fax. +32-(0)9 362 13 05
info@khv.be
http://www.khv.be

Texel
Suffolk
Hampshire Down
Ile-de-France
Blue du Maine
Belgisch Melkschaap
Zwartbles
Swifter
Blauwe Texelaar
Rouge de l’ Ouest
Wiltshire Horn
Kerry Hill
Clun Forest
Romanov
Herdwick

-

Steunpunt Levend Erfgoed

21/03/2005

Rotselaarsebaan 45
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 44 31 67
Fax +32-(0)16 44 31 67
staf.vandenbergh@sle.be 
http://www.sle.be/

Ardense Voskop
Houtlandschaap
Entre-Sambre-Et-Meuse
Kempens Schaap
Lakens Schaap
Mergellandschaap
Vlaams Kuddeschaap
Vlaams Schaap
Ouessant
Castlemilk Moorit

-

Geiten – Caprine species

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder b) van Richtlijn 89/361/EEG, die officieel zijn erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
 • List of bodies as referred to in Article 2(b) of Directive 89/361/EEC officially approved for the purpose of maintaining or establishing flock books
Geiten
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

Kleine Herkauwers Vlaanderen

21/03/2005

Van Thorenburghlaan 20
B - 9860 SCHELDEWINDEKE
Tel. +32 -(0)9 362 12 87
Fax. +32- (0)9 362 13 05
info@khv.be
http://www.khv.be

Witte geit
Hertkleurige geit
Toggenburger geit
Anglo-Nubische geit
Bonte geit
Boergeit

-

Steunpunt Levend Erfgoed

21/03/2005

Rotselaarsebaan 45
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 44 31 67
Fax +32-(0)16 44 31 67
staf.vandenbergh@sle.be 
http://www.sle.be/

Kempense geit
Vlaamse geit

-

Paarden – Equine species

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de organen, als bedoeld in artikel 2, onder c) van Richtlijn 90/427/EEC, die officieel zijn erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken
 • List of bodies as referred to in Article 2(c) of Directive 90/427/EEC officially approved or recognised for maintaining or establishing studbooks
Paarden

Uit zes tekens bestaande UELN-compatibele identificatiecode van de gegevensbank

 

Six digit UELN-compatible identification code of the database

Naam

Name

Erkenningsdatum

Approval Date

Contactgegevens

Contact details

Naam van het ras / de rassen

Name of the breed(s)
 

Stamboek van de oorsprong van het ras

Studbook of the origin of the breed
 

Opmerkingen

Remarks

UELN 056002

Belgisch Warmbloedpaard vzw

18/03/1971

Waversebaan 99
B – 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)16 47 99 80
Fax +32-(0)16 47 99 85
info@bwp.be
http://www.bwp.be/

Belgisch Warmbloedpaard

Het Belgisch Warmbloedpaard, Belgium

-

UELN 056002

Belgisch Warmbloedpaard vzw

18/03/1971

Waversebaan 99
B – 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)16 47 99 80
Fax +32-(0)16 47 99 85
info@bwp.be
http://www.bwp.be/

Belgische Rijpony

Het Belgisch Warmbloedpaard, Belgium

-

UELN 056002

Belgisch Warmbloedpaard vzw

18/03/1971

Waversebaan 99
B – 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)16 47 99 80
Fax +32-(0)16 47 99 85
info@bwp.be
http://www.bwp.be/

Dartmoor Pony

Dartmoor Pony Society - United Kingdom

-

UELN 056002

Belgisch Warmbloedpaard vzw

18/03/1971

Waversebaan 99
B – 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)16 47 99 80
Fax +32-(0)16 47 99 85
info@bwp.be
http://www.bwp.be/

Connemara Pony

Connemara Pony Breeders Society Limited – Ireland

-

UELN 056002

Het Belgisch Warmbloedpaard vzw

16/12/1999

Waversebaan 99
B – 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)16 47 99 80
Fax +32-(0)16 47 99 85
info@bwp.be
http://www.bwp.be/

Tuigpaard

Koninklijke Vereniging Warmbloed Paarden Stamboek Nederland -Netherlands

-

UELN 056001

Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw

23/12/1992

De Vunt 13/bus 3
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 26 23 58
baps.sbca@telenet.be
http://www.baps-sbca.be

Arabisch Volbloed

WAHO – World Arabian Horse Organisation
United Kingdom

-

 UELN 056001 Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw  24/07/2012

De Vunt 13/bus 3
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 26 23 58
baps.sbca@telenet.be
http://www.baps-sbca.be

Anglo-Arabisch Volbloedpaard  C.I.A.A. (Conférence Internationale de L’Anglo-Arabe)  -
 UELN 056001 Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 24/07/2012

De Vunt 13/bus 3
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 26 23 58
baps.sbca@telenet.be
http://www.baps-sbca.be

Arabisch halfbloedpaard  Het Belgisch Arabische Paardenstamboek  -
 UELN 056001 Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 24/07/2012

De Vunt 13/bus 3
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 26 23 58
baps.sbca@telenet.be
http://www.baps-sbca.be

Anglo-Arabisch Sportpaard  C.I.A.A. (Conférence Internationale de L’Anglo-Arabe)  -
 UELN 056001 Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw 24/07/2012

De Vunt 13/bus 3
B - 3220 HOLSBEEK
Tel. +32-(0)16 26 23 58
baps.sbca@telenet.be
http://www.arabianhorse.be

Belgian Pinto Arabian Horse  Het Belgisch Arabische Paardenstamboek  -

UELN 056009

Belgische Haflinger Vereniging vzw

23/12/1992

Waversebaan 99
B - 3050 OUD-HEVERLEE
Tel. +32-(0)9 371 75 17
Gsm +32-(0)485 68 66 14
info@haflingerbelgie.be
http://www.baps-sbca.be

Haflinger

Haflinger Pferdezuchtverband Tirol - Austria

tot 15/07/2010: het Belgisch Haflinger Stamboek vzw

UELN 056013

Belgisch Welsh Pony Stamboek vzw

18/03/1971

Slameuterstraat 43
B - 2580 PUTTE
Tel. +32-(0)15 76 01 08
welsh.belgium@skynet.be
http://www.welshbelgium.be/

Welsh Pony

Welsh Pony & Cob Society -
United Kingdom

-

UELN 056011

Belgian New Forest Pony Studbook vzw

23/12/1992

Doornebosstraat 5
B - 3500 HASSELT
Tel. +32-(0)11 72 00 48
Fax +32-(0)11 72 00 48
info@newforestpony.be
http://www.newforestpony.be/

New-Forest Pony

New Forest Pony Breeding & Cattle Society -
United Kingdom

-

UELN 056012

Belgisch Studbook van de Shetland Pony vzw

18/03/1971

Blankaart 54bis
B - 3061 LEEFDAAL
Tel. +32-(0)2 768 23 13
Fax +32-(0)2 768 23 14
belgisch.studbook@skynet.be

Shetland Pony

Shetland Pony Stud-Book Society - United Kingdom

-

UELN 056010

Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden, vereniging voor de bevordering van het Ijslands paardenras vzw

23/12/1992

Wouwerstraat 48
B - 2480 DESSEL
Tel. +32-(0)491 59 41 36
info@bsijp.be
http://www.bsijp.be/

IJslandse Paard

FEIF International Federation of Icelandic - Horse Associations -
Switzerland

tot 15/07/2010: vzw Belgisch Stamboek voor de IJslandse pony vzw

UELN 056014

Belgisch Stamboek van de Lipizzaner vzw

16/03/2005

Burg. Henrylaan 13
B-3650 DILSEN
Tel. +32-(0)497 04 95 44
Fax. +32-(0)89 75 85 54
larametiere@me.com

Lipizzaner

LIF- Lipizzan International Federation -
Austria

-

UELN 056016

Belgian Highland Pony Society vzw

16/12/1999

Rubenslaan 29
B - 2520 BROECHEM
Tel. +32-(0)3 485 65 50
Fax +32-(0)3 485 80 89
belgianhighlandpony@skynet.be
users.skynet.be/Belgianhighlandpony

Highland Pony

Highland Pony Society -
United Kingdom

-

UELN 056015

Studbook Zangersheide vzw

15/12/2000

Domein Zangersheide
B - 3620 LANAKEN
Tel. +32-(0)89 73 00 30
Fax +32-(0)89 71 84 10
studbook@zangersheide.com
http://www.zangersheide.com/

Zangersheide

Studbook Zangersheide, Belgium

-

UELN 056030

Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard vzw

06/11/2001

Benedenstraat 42
B - 9340 LEDE-PAPEGEM
Tel. +32-(0)53 80 11 38
Ottoy.patrick@telenet.be
http://www.stamboekbmp.com

Miniatuurpaard

Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard

-

UELN 056006

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw

16/03/2005

Deinse Horsweg 1
B - 9031 DRONGEN
Tel. +32-(0)2 215 93 48
(maandag van 18u tot 20u en woensdag van 10u tot 14u)
info@trekpaard.be 
http://www.trekpaard.be/

Belgisch Trekpaard

Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard – Belgium

-

UELN 056027

Het Vlaams Paard vzw

21/06/2005

Poperingseweg 134
B - 8908 VLAMERTINGE
Tel. +32-(0)478 38 86 36
info@vlaamspaard.be
http://www.vlaamspaard.be/

Vlaams Paard

Het Vlaams Paard – Belgium

-

UELN 056023

Belgische Ezel Vrienden vzw

15/09/2005

Waversesteenweg 94
B - 2580 PUTTE
Tel. +32-(0)15 75 48 70
Fax +32-(0)15 75 48 70
bevvzw1@gmail.com 
http://www.bevvzw.be/

Alle rassen van ezels

-

-

UELN 056024

Belgisch Mérens Stamboek vzw – le Studbook belge du Mérens asbl

03/08/2006

Heirbaan 16
B - 1740 TERNAT
Tel. +32-(0)486 50 43 91
info@demeuter-oltmans.be
http://www.merensbelgium.be/

Mérens

Les Haras Nationaux -
France

-

UELN 056028

Europese Arabo-Friezen Stamboek vzw

13/11/2006

Bleekstraat 11/501
B - 2800 MECHELEN
Tel. +32-(0)15 41 04 17
Arabo-Friezen@telenet.be
http://www.eafs.be/

Arabo-Friese paard

Europese Arabo-Friezen Vereniging – Belgium

tot 15/07/2010: Europese Arabo-Friezen Vereniging vzw

UELN 056029

Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw

13/08/2007

Maastrichtersteenweg 308
B - 3500 HASSELT
Tel. +32-(0)472 66 72 99
Fax +32-(0)11 22 22 48
bsfp.be@gmail.com
http://www.bsfp-sbcf.be

Friese paard

Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek –
Netherlands

-

UELN 056018

Belgian Quarter Horse Association vzw

16/12/1999

Ambachtenlaan 23/2b
B - 3001 HEVERLEE
Gsm +32-(0)495 03 09 97
Fax +32-(0)16 899 356
bqha@bqha.be

American Quarter Horse
American Paint Horse

American Quarter Horse Association -
Texas USA

-

UELN 056031

Irish Cob Society België vzw

24/09/2008

Gerststraat 41A
B - 2400 MOL
Tel. +32-(0)474 58 07 88
icsbelgie@telenet.be
http://www.irishcobsociety.be

Irish Cob

Irish Cob Society - Ireland

-

UELN 056032

Belgisch Tinker Stamboek vzw

24/09/2008

Gentse Steenweg 161
B - 9160 LOKEREN
Tel. +32-(0)498 34 75 70
Fax +32-(0)9 348 07 69
tinkerstamboek@gmail.com
http://www.tinkerstamboek.eu/

Tinker

Het Nederlandse Stamboek voor Tinkers -
Netherlands

-

UELN 056003

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw

05/02/2009

Geraardsbergsesteenweg 215
B - 9860 OOSTERZELE
Tel. +32-(0)478 48 44 91
+32-(0)65 22 02 29
pdr@trotting.be

Belgische Draver

Belgische Federatie voor Paardenwedrennen - Belgium

-

UELN 056BEL

Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw

05/02/2009

Rekestraat 20
B - 9500 GERAARDSBERGEN
Tel. +32-(0)476 30 89 36
Fax +32-(0)54 42 12 42
dir@jockey-club.be

Engels Volbloed

ISBC, International Studbook Committee, Weatherbys –
United Kingdom

-

UELN 056008

Belgisch Stamboek voor Fjordenpaarden - Studbook belge du Fjording vzw

03/12/2009

Sint Rumoldusstraat 45
B - 1851 HUMBEEK
Tel. +32-(0)476 27 46 08
Fax +32-(0)16 89 93 56
info@fjordstudbook.be
http://www.fjordstudbook.be/

Fjord

FHI, Fjord Horse International Association –
Norway

tot 15/07/2010: vzw Studbook belge du Fjording vzw

 UELN 056035 Koudbloed koepel vzw  14/01/2014

Wittepaalstraat 16
B- 9051 AFSNEE
Tel. +32-(0)473 47 82 51
katia.yang@gmail.com
http://www.koudbloedkoepel.be/

 Boulonnais Syndicat Hippique Boulonnais - Frankrijk

Hondenfokkerij – Dog breeding – Canine species

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

 • Lijst van de fokkersverenigingen die officieel zijn erkend voor het bijhouden of instellen van stamboeken van honden in overeenstemming met artikel 3 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010
 • List of associations officially recognised for the purpose of maintaining or establishing breeding books for dogs in accordance with Article 3 of the Breeding Decree of 19 March 2010.
Honden
Naam
Name
Erkenningsdatum
Approval Date
Contactgegevens
Contact details
Naam van het ras / de rassen
Name of the breed(s)
Opmerkingen
Remarks

Vlaamse fokkerijcommissie van KMSH vzw

16/06/2016

Oscar Delghustlaan 60
9800 Ronse
Tel. 02 240 65 67
Fax 02 363 92 06
info@vfc.vlaanderen
www.vfc.vlaanderen

zie www.fci.be/en/Nomenclature

-

Nationaal Verbond der Belgische Kynologen vzw

16/06/2016

Nieuwe steenweg 5
9140 Temse
Tel./Fax 052 38 09 92
nvbk1@telenet.be
www.nvbk.org/index.html

zie www.nvbk.org/fokken/fok_nl.html

-

Vlaamse vereniging voor Duitse herdershonden vzw

20/12/2016

Stijn Streuvelslaan 53
3128 Baal
Tel. 03 286 85 25
Fax 03 218 47 11

www.vvdh.be/Contactformulier

www.vvdh.be/index.php
zie www.vvdh.be/DuitseHerder -

2. Criteria voor de verdeling van de middelen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de fokkerij / Criteria laid down for the distribution of funds for the safeguard, development and, improvement of breeding

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

Verdelingscriteria

Criteria voor de verdeling van de middelen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de fokkerij (Richtlijn 90/428/EEG)

Criteria laid down for the distribution of funds for the safeguard, development and, improvement of breeding (Directive 90/428/EEC)

 -

3. Paardenwedstrijden die vallen onder de afwijking van het beginsel dat zij geen ongelijke behandeling mogen inhouden / Equine competitions falling under the derogation from the principle of non-discrimination

Lidstaat: België, versie 01/01/2010
Member State: Belgium, version 01/01/2010

Afwijkingen

Wedstrijddiscipline

Equestrian discipline

Aantal onder de afwijking vallende wedstrijden overeenkomstig artikel 4, lid 2, eerste streepje, van Richtlijn 90/428/EEG van de Raad

Number of competitions falling under the derogation according to Article 4(2) first indent of Council Directive 90/428/EEC

- -