Paarden & ezels

 • Fokkerij
  Erkenning van een coördinerend orgaan voor fokkerij en verschillende fokkersverenigingen, met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels.

 • Voortplantingstechnieken
  Winning en opslag van sperma, eicellen en embryo’s bij paarden & ezels; wetgeving, erkende organisaties,...

 • Erkende stamboeken
  Erkende fokkersverenigingen voor paarden en ezels met maatschappelijke zetel in Vlaanderen.

 • Wedstrijden
  Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden die vallen onder de afwijking op het verbod van ongelijke behandeling.

Zie ook: