Stakeholdersmeeting insecten

Op 7 december 2016 ging de eerste stakeholdersmeeting van het strategisch platform insecten door. Deze ging door te Leuven en werd samen met de partners van het TETRA-project IN2BROILER georganiseerd.

Hieronder vindt u een overzicht van het programma, de sprekers en de vrijgegeven presentaties.

PROGRAMMA

  • Welkomstwoord en voorstelling strategisch platform insecten (Evelien Decuypere, Departement landbouw en Visserij)

Presentatie Strategisch Platform Insecten

Dit platform, opgericht in 2015 en werkzaam sinds 2016, verenigd de verschillende onderzoeksinstellingen; de Vlaamse, Waalse en federale beleids- en belangenorganisaties en de enige Belgische sectorvereniging voor insecten, nl. BIIF (Belgian Insect Industry Federation). Via dit strategisch platform wordt geijverd om beschikbare kennis en ervaring bundelen om zo onderzoeksinfrastructuur en kennis efficiënter te benutten; knelpunten voor onderzoek en praktijk aan te pakken; middelen en samenwerkingsverbanden voor verder onderzoek te zoeken; de afstemming beleid, onderzoek en praktijk te verbeteren en een aanspreekpunt voor de sector te vormen.

  • Projecten in de kijker:

IN2BROILER: Insecten als hoogwaardige eiwitbron in vleeskuikenvoer (Mik Van Der Borght, KULeuven, Technologiecampus Geel)

Abstract IN2BROILER

Binnen dit TETRA-project, dat dit najaar ten einde liep, onderzochten KULeuven, Thomas More en UGent het gebruik van de zwarte soldatenvlieg als hoogwaardige eiwitbron voor vleeskuikens.

PROTEINSECT: Insecten als eiwitbron voor mens en dier (Martin Roffeis, KULeuven) In English

Abstract ProteINSECT

De KULeuven is een belangrijke partner binnen het PROteINSECT project. Binnen dit project bekijkt een internationaal en multidiciplinair consotium de mogelijkheden om de kweek en verwerking van insecten als alternatieve eiwitten voor menselijke en dierlijke voeding te faciliteren. Martin Roffeis en professor Bart Muys zijn verantwoordelijk voor de levenscyclusanalyse op milieu-, maatschappelijk en economisch vlak van op insecten gebaseerd diervoeder.

M2LARV: Insecten als mestverwerker (Veerle van linden, ILVO)

Abstract M2LARV

Het MIP project M2LARV, dat dit najaar ten einde liep, onderzocht de omzetting van een laagwaardige grondstof, mest, in hoogwaardige grondstoffen eiwit en vet door de larven van de zwarte wapenvlieg.

  • Regelgeving rond productie, verwerking en vermarkting van insecten (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Presentatie FAVV

Bénédicte Verhoeven, Lies Van Nieuwenhove en Christophe Keppens van het FAVV geven respectievelijk een overzicht van de van toepassing zijnde wetgeving voor de productie van insecten; de verwerking en distributie van insecten voor humane consumptie & novel food; en de specifieke regelgeving voor Insecten in diervoerder.

  • Insectenkweek op grote schaal: een praktijkvoorbeeld (Ger van der Wal, Insect Europe BV)

Presentatie Insect Europe

Ger van der Wal is directeur van Nederlandse insectenbedrijf Insect Europe. Insect Europe is al vanaf 2009 actief bezig met eetbare insecten voor consumenten. Vanaf 2013 is Insect Europe ook echt insecten op grote schaal beginnen kweken, verwerken en verkopen om zo aan de groeiende vraag naar eetbare insecten te voldoen.