Botulisme

Jaarlijks worden in Vlaanderen verschillende gevallen van botulisme bij rundvee vastgesteld. Gezien de potentiële negatieve impact op de veehouderijsector en de rest van de landbouwsector, volgt het beleidsdomein Landbouw en Visserij de evolutie van dit probleem samen met de andere bevoegde overheden op de voet.

Meer informatie over botulisme, de symptomen bij besmette dieren en welke preventieve maatregelen u kunt nemen (externe websites, nieuw venster):