Veetournee

icoon toeren voor boeren

Tekstalternatief voor dit filmpje

logo varkensloket  logo rundvee

Programma op 30 mei en 3 juli 2018 rund logo varken

Voormiddag

9.30u - 10.00u   Welkom met koffie en cake

10.00u - 11.45u   Plenaire sessie

Middag

11.45u – 13.15u: Walking dinner en minibeurs

Gedurende de middagpauze zal u, naast een lekkere warme maaltijd, eveneens tijd hebben om te netwerken en interessante standen te bezoeken. Op deze standen vindt u tekst en uitleg bij thema’s zoals:

  • Optimale slachtgewicht van vleesvarkens
  • Mestgassen: hoe vermijd ik ongevallen
  • Ammoniakreducerende maatregelen op een rundveebedrijf
  • Belbeef: producentenportaal
  • De Food Pilot
  • Het Varkensloket
  • VPOV: de producentenorganisatie voor varkenshouders
  • Het Departement Landbouw en Visserij

Namiddag

13.30u - 16.00u: Parallelle sessies

In de parallelle, thematische sessies delen experten uit de sector hun kennis en expertise. Bij inschrijving kies je twee sessies uit onderstaande aanbod van acht sessies:

1. Smart farming: Smart farming in de rundveehouderij: heden & toekomst / Kristine Piccart, ILVO rund 

Presentatie sessie 1_Smart Farming
Zie ook het artikel Smart Farming: heden en toekomst

2. Bedrijfsstrategieën - tool: Maak onderbouwde keuzes op je bedrijf met tool Routeplanner Melkvee / Ilse Louwagie, Inagro rund 

Presentatie sessie 2_Bedrijfsstrategie tool (Routeplanner Melkvee).
Zie ook het artikel Naar het optimale bedrijfssaldo voor de melkveehouder

3. Bedrijfsstrategieën - bio: Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf / Sander Van Haver, Innovatiesteunpunt rund 

Presentatie sessie 3_Bedrijfsstrategie bio. Herbekijk de presentatie.
Zie ook het artikel Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf (2018)

4. Bioveiligheid: Maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden / Charlotte Brossé, DGZ rund 

Presentatie sessie 4_Bioveiligheid. Herbekijk de presentatie.
Zie ook het artikel Bioveiligheid: maatregelen om de insleep en versleep van ziekteverwekkers op het rundveebedrijf te vermijden

5. Biociden - Welke producten en welke procedure moet u als veehouder volgen / Belle-Rosa Khoung en Kristof Claes, FOD volksgezondheid rund varken

Presentatie sessie 5_Biociden Zie ook het artikel Biociden: Welke producten en welke procedure moet u als veehouder volgen?

6. Dierengezondheid - Antibioticareductie: Goed voor gezondheid en portemonnee / Jeroen Dewulf, AMCRA varken

Presentatie sessie 6_Diergezondheid. Herbekijk de presentatie.
Zie ook het atikel Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren - problemen en oplossingen.

7. Dierenwelzijn - Hoe ga ik om met grote tomen: do’s and don'ts / Jeroen Degroote, UGent varken 

Presentatie sessie 7_Dierenwelzijn. Herbekijk de presentatie.
Zie ook het artikel Managen van grote tomen: do’s and don’ts.

8. Selectie en fokkerij - De juiste beerkeuze / Alice Van den Broeke, ILVO varken 

Presentatie sessie 8_De juiste beerkeuze
Zie ook het artikel Kies de voor jouw bedrijf juiste eindbeer.

Meer informatie

Mail: sectoradvies@lv.vlaanderen.be

T +32 9 276 28 59 / GSM +32 492 23 92 18 (Andries Colman)

Deze veetournee kwam tot stand met de medewerking van

 vives hogeschool   logo Boerenbond   logo ABS

logo DGZ   logo ILVO    Logo universiteit Gent logo Inagro

 hooibeekhoeve

Toeren voor Boeren is een nieuw initiatief van het Departement Landbouw en Visserij. Onder dit koepelbegrip lanceren we een nieuwe sensibiliseringscampagne die de Vlaamse land- en tuinbouwers (en andere ketenpartners) informeert, sensibiliseert en activeert met betrekking tot actuele landbouwthema’s.