AA-melk, samenstelling en prijsvorming rauwe koemelk

De controle op de bepaling van de samenstelling van rauwe koemelk (vet- en eiwitgehalte) is een gewestelijke bevoegdheid. De bepaling van deze samenstelling gebeurt door de erkende interprofessionele organisatie Melkcontrolecentrum-Vlaanderen.

Ook de productie van melk met het officiële Vlaamse AA-label, dit is melk die geproduceerd, getransporteerd en verwerkt wordt volgens een streng lastenboek, wordt in opdracht van de Vlaamse overheid gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Wetgeving

  • Koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk
  • Omzendbrief NCDP/2003/1 van 3 juli 2003 betreffende de instelling van een controlemerk voor de melk (AA-melk)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk
  • Ministerieel besluit van 26 augustus 2003 tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk
  • Ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten

Erkende organisaties

Melkcontrolecentrum-Vlaanderen vzw (MCC-Vlaanderen vzw)
Voorzitter: J. Van de Bergh
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier
Directeur: Luc De Meulemeester
website (nieuw venster): http://www.mcc-vlaanderen.be/

Contact

U kan bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 48
Marian Debonne, Beleidsadviseur
e-mail: marian.debonne@lv.vlaanderen.be