Varkens

 • Foto varkensPrijzen slachthuizen
  Wekelijkse marktinformatie en prijzen uit de varkenssector en vleeswarenindustrie, prijsvergelijkingen en -evoluties, Meatindex,...

 • Fokkerij
  Erkende organisaties in de varkensfokkerij met als doel de verbetering van de varkensproductie.

 • Karkasclassificatie
  Indeling van karkassen van geslachte varkens volgens % mager vlees, en indelingstoestellen bediend door erkende classificeerders.

 • Voortplantingstechnieken
  Zoötechnische en administratieve voorwaarden voor KI-beren in het kader van kunstmatige inseminatie, voor productie en handel van varkenssperma.

 • Praktijkcentrum Varkens
  Het Praktijkcentrum Varkens is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de varkenssector.

 • Varkenstop G30
  Bijeenkomst op 1 februari 2016 om na te denken over de toekomst van de varkenshouderij en over concrete acties om de sector te ondersteunen en/of richting te geven.

 • Beheerscomité varkensvlees
  Beheerscomité Europese Commissie actief op het vlak van prijzen, markten en praktische toepassingsbepalingen.

 • Advies en publicaties
  Advies, brochures, verslagen,,... over de varkenshouderij

 • Algemeen Technisch advies, voorlichting, bouwtechnisch advies, dierenwelzijn, ammoniakemissies, geur en fijn stof

Tel. 09 276 28 48
Suzy Van Gansbeke
e-mail: suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be

Tel. 09 276 28 55
Tom Van den Bogaert
e-mail: tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be

 • Promotie, afzetbevordering en voedselkwaliteitssystemen
  Externe internet-website website (nieuw venster): Certus, voor varkensvlees beheerd door Belpork vzw
  Externe internet-website website (nieuw venster): Meesterlyck, kwaliteitslabel voor vleeswaren op basis van varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
  Externe internet-website website (nieuw venster): Belgian Meat Office, coördineert de exportpromotie
  Externe internet-website website (nieuw venster): Vlees.be, over varkensvlees