Varkens

 • Foto varkensAfrikaanse Varkenspest
  In september 2018 werd in Wallonië Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen.

 • Prijzen slachthuizen
  Wekelijkse marktinformatie en prijzen uit de varkenssector en vleeswarenindustrie, prijsvergelijkingen en -evoluties, Meatindex,...

 • Fokkerij
  Erkende organisaties in de varkensfokkerij met als doel de verbetering van de varkensproductie.

 • Karkasclassificatie
  Indeling van karkassen van geslachte varkens volgens % mager vlees, en indelingstoestellen bediend door erkende classificeerders.

 • Voortplantingstechnieken
  Zoötechnische en administratieve voorwaarden voor KI-beren in het kader van kunstmatige inseminatie, voor productie en handel van varkenssperma.

 • Praktijkcentrum Varkens
  Het Praktijkcentrum Varkens is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de varkenssector.

 • Varkenstop G30
  Bijeenkomst op 1 februari 2016 om na te denken over de toekomst van de varkenshouderij en over concrete acties om de sector te ondersteunen en/of richting te geven.

 • Beheerscomité varkensvlees
  Beheerscomité Europese Commissie actief op het vlak van prijzen, markten en praktische toepassingsbepalingen.

 • Inrichtingen op zoötechnisch gebied
  Informatie over de toepassing van de Fokkerijverordening (EU) 2016/1012.

 • Advies en publicaties
  Advies, brochures, verslagen,,... over de varkenshouderij

Zie ook: