Advies & publicaties varkens

Op www.varkensloket.be vindt u de meest actuele informatie en publicaties over de varkenshouderij.

Zie ook:

Hieronder vindt u artikels die verschenen in de vakpers:

Voor algemeen of bouwtechnisch advies en beleidsadvies of voorlichting rond de thema's varkens, dierenwelzijn, ammoniakemissies, geur en fijn stof kan u contact openemen met:

Varkens en emissies:

Suzy Van Gansbeke
Tel. 09 276 28 48
suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be

Stallenbouw en dierenwelzijn:

Tom Van den Bogaert
Tel. 09 276 28 55
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be

Promotie, afzetbevordering en voedselkwaliteitssystemen:

  • Certus, voor varkensvlees beheerd door Belpork vzw
  • Meesterlyck, kwaliteitslabel voor vleeswaren op basis van varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
  • Belgian Meat Office, coördineert de exportpromotie
  • Vlees.be, over varkensvlees

Steun aan investeringen en vestigingen: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)