Afrikaanse varkenspest

Op deze pagina:

Zie ook: Overbruggingskredieten Afrikaanse varkenspestcrisis

Stand van zaken

Op 14 september 2018 werd in Wallonië Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het Waals gewest werken intensief samen om de besmettingen in een beperkte zone te houden. De ziekte kon tot op heden beperkt blijven in een gebied in de Waalse provincie Luxemburg. In Vlaanderen zijn geen besmettingen vastgesteld.

De Afrikaanse Varkenspest is, ook in Wallonië, niet gevonden bij tamme varkens.

Afrikaanse Varkenspest houdt geen enkel gevaar voor de mens in. Omgang met varkens en consumptie van varkensvlees zijn nog steeds veilig. Mensen kunnen echter ongewild wel het virus verspreiden. Om die reden wordt het contact met varkens op dit moment beperkt tot hun verzorgers.

De meest recente informatie vindt u terug op:

Er zijn een aantal gedragsregels die de verdere verspreiding van de ziekte kunnen helpen tegengaan:

  • Voor wie in de natuur loopt
  • Voor bezoekers aan varkensbedrijven geldt:

    • Als u (mogelijk) contact hebt gehad met een everzwijn (bijvoorbeeld in het kader van de jacht), blijf dan minimum 72 uur weg van varkensbedrijven.

    • Blijf op een varkensbedrijf of een gemengd bedrijf altijd buiten de stallen (dierverblijven) die samen de zogenaamde ‘propere zone’ vormen. Dit is de zone waaruit men eventuele kiemen wil houden.

    • Blijf in de zone met vrije toegang, dit omvat bijvoorbeeld de eventuele parking, de woning en eventueel het bureel. Op sommige bedrijven is deze zone duidelijk te herkennen aan de hand van afgesloten poorten en deuren. Op veel bedrijven is de scheiding minder duidelijk. Laat bij twijfel uw voertuig achter op de openbare weg.

    • Rijd nooit het erf volledig op tot bij de stallen. Ga in geen geval zelf op zoek naar de veehouder in de stallen. Ga rechtstreeks naar de woning of het bureel. Zorg dat u het gsm-nummer bij de hand hebt om de veehouder eventueel te kunnen bellen. 

Persberichten

De meest recente informatie vindt u terug op de websites van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het Departement Omgeving.

Zie in dit verband ook:

Contactgegevens

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Departement Omgeving

Departement Landbouw en Visserij

Varkensloket